Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yöntemleri YTO 510 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkelerini kavraması, uygulaması ve değerlendirmesidir.
Course Content Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntemler, teorik ve uygulamalı olarak verilecektir: Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Yöntem, Okuma Yöntemi, Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi, Görme ve İşitmeye Dayalı Yöntem, Bilişsel Yöntem, İletişimci Yaklaşım, Seçmeci Yöntem, Toplu Fiziksel Tepki, Sessiz Yol Yöntemi, Topluluk ile Dil Öğretimi, Telkin Yöntemi.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ilkeler teorik ve uygulamalı olarak verilecektir: Dört temel beceriyi geliştirme, öğretim etkinliklerini önceden planlama, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru öğrenme, görsel ve işitsel araçları kullanma, ana dili gerekli durumlarda kullanma, bir seferde tek bir yapıyı sunma, verilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama, öğrencilerin derse daha etkin katılımını sağlama, bireysel farklılıkları dikkate alma, öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkeleri dikkate alarak etkinlik geliştirir.
2 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel ilkeleri uygular ve değerlendirir.
3 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri uygular ve değerlendirir.
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri kavrar.
5 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel ilkeleri kavrar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntemler
2 Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Yöntem
3 Okuma Yöntemi, Kulak- Dil Alışkanlığı Yöntemi
4 Görme ve İşitmeye Dayalı Yöntem, Bilişsel Yöntem,
5 İletişimci Yaklaşım, Seçmeci Yöntem, Toplu Fiziksel Tepki,
6 Sessiz Yol Yöntemi, Topluluk ile Dil Öğretimi, Telkin Yöntemi.
7 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ilkeler: Dört temel beceriyi geliştirme, öğretim etkinliklerini önceden planlama,
8 Basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru öğrenme, görsel ve işitsel araçları kullanma,
9 Ana dili gerekli durumlarda kullanma, bir seferde tek bir yapıyı sunma,
10 Verilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama, öğrencilerin derse daha etkin katılımını sağlama
11 Bireysel farklılıkları dikkate alma, öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme.
12 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkeleri dikkate alarak etkinlik geliştirme
13 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkeleri dikkate alarak etkinlik geliştirme
14 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkeleri dikkate alarak etkinlik geliştirme
Resources
Course Notes
Course Resources Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Usem Yayınları
Kaya, Z. (1994). İkinci dil olarak Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi.
TDK (2000). Avrupa?da yaşayan Türk çocuklarının ana dili sorunlar toplantısı. Ankara: TDK Yayınları.
Sert, N. (2002). Yabancı dil öğretiminde program geliştirme açısından gereksinim çözümlemesi. Ankara: Meb Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 8