Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Dilbilim YTT 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu ders, Türkçe’nin ikinci/yabancı dil öğretimi alanında uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik bir derstir. Bu ders kapsamında, dil edinimi ve öğretimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler sunulmaktadır.

Course Content

Dersin içeriğinde, ikinci/yabancı dil eğitimini yalnızca kuramsal ve uygulamalı yönleriyle ele almamakta, bu sürecin toplumdilbilimsel ve toplumsalkültürel yönlerine de değinmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersin içeriğinde, ikinci/yabancı dil eğitimini yalnızca kuramsal ve uygulamalı yönleriyle ele almamakta, bu sürecin toplumdilbilimsel ve toplumsalkültürel yönlerine de değinmektedir.
2 Bu ders kapsamında, dil edinimi ve öğretimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler sunulmaktadır. Bu bağlamda, odak, sınıflarda son kuramsal bilgilerin uygulanması ve bunların öğrenilmesi üzerinde tutulmaktadır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uygulamalı Dilbilim Alanları
2 İkinci Dil ve Yabancı Dil Olgusu
3 Eğitim Seti ve Ders Tasarımı Örnekleri
4 İkinci ve/veya Yabancı Dil Edinimi
5 Sınıf Kuramı ve Uygulamaları
6 Türkçe Dil Ailesi Temel Özellikleri
7 Türkçe Dil Ailesinin Diğer Aileleriyle Olan Farklılıkları
8 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğrenim/Öğretim Zorlukları
9 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Güdümlü Öğretim Yöntemleri
10 İkinci Dil Olarak Türkçenin Güdümlü Öğretim Yöntemleri
11 Türkçe Düşünme Zorlukları
12 Türkçe Düşündürme Yöntemleri
13 Dil Öğretiminde Kültür Öğesi
14 Örnek Uygulamalar
Resources
Course Notes <p>Alan Davies &amp; Catherine Elder.(Eds.). 2004. Handbook of Applied Linguistics.</p>
Course Resources

Peter Strevens, Applied Linguistics (1990) 11 (2): 113-s-113. doi: 10.1093/applin/11.2.113-s
Atkinson, D. (1993) Teaching Monolingual Classes. London: Longman.
Bryne, D. (1987) Techniques for Classroom Interaction. N.Y: Longman.
Eldridge, J. (1996). ‘Code-switching in a Turkish Secondary School’. ELT Journal. Vol. 50/4. pp. 303-311.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 4 4
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6