Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabancilara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarimi YTT 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL GÜLEÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hangi kültürel ögelerin nasıl aktarılması gerektiğiyle ilgili bir bilinç oluşturmak.
Course Content Kültürün tanımı ve sınırlılıkları, üst ve alt kültür kavramı, Türk kültürünün tarihsel süreç içindeki gelişimi, Türkiye coğrafyası içindeki Türk kültür ögeleri, Türk kültürünü etkileyen ya da bu kültürden etkilenen yabancı kültürler, yabancılara Türkçe öğretiminde yer alabilecek Türk kültür ögelerinin belirlenmesi, Türk kültürüne ait ögelerin görsel ve işitsel örnekleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Üst ve alt kültür ögeleri ayırabilirler.
2 Yabancılara Türkçe öğretiminde hangi kültürel ögelerin nasıl aktarılacağını bilir ve uygularlar.
3 Kültür kavramını bilirler.
4 Türk kültürünün temel ögeleri hakkında bilgi sahibidirler.
5 Kültürel etkileşimleri ayırt edebilirler.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kültürün tanımı ve sınırlılıkları
2 Üst ve alt kültür kavramı
3 Türk kültürünün tarihsel gelişimi (Anadolu’ya kadar)
4 Türk kültürünün tarihsel gelişimi (Anadolu coğrafyası içinde)
5 Türk kültürünün maddi ögeleri
6 Türk kültürünün maddi olmayan ögeleri
7 Türk kültürünü etkileyen yabancı kültürler
8 Türk kültüründen etkilenen yabancı kültürler
9 Yabancıların Türk kültürüne bakışı
10 Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek maddi kültürel ögeler
11 Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek maddi olmayan kültürel ögeler
12 Uygulamalar (Metinsel ögeler hazırlanması)
13 Uygulamalar (Görsel ögeler hazırlanması)
14 Uygulamalar (İşitsel ögelerel hazırlanması)
Resources
Course Notes
Course Resources AKSAN, Doğan (2008), Türkçeye Yansıyan Türk Kültürü, Bilgi Yayınevi, 224 s.
DEVELİ, Hayati (2008), Dil Doktoru, Kesit Yayınları, 250 s.
GÜVENÇ, Bozkurt (2010), İnsan ve Kültür, Boyut Yayın Grubu, 399 s.
KAPLAN, Mehmet (2002), Kültür ve Dil, Dergâh Yaıynları, 208 s.
ÖZKAN, Mustafa (2009), İnsan, Dil ve İletişim, Akademik Kitaplar, 179 s.
UYGUR, Nermi (2003), Kültür Kuramı, Yapı Kredi Yayınları, 184 s.
ÜNALAN, Şükrü (2010), Dil ve Kültür, Nobel Yayınları, 256 s.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6