Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabancilara Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi YTT 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Doç.Dr. ŞAHRU PİLTEN UFUK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin yabancılara temel, orta ve yüksek seviyede Türkçe dil bilgisi öğretimini kuramsal ve uygulamalı olarak kazanmalarını sağlamak.
Course Content Temel, orta ve yüksek seviyede alfabe öğretimi, şahıs zamirlerinin öğretimi, iyelik eklerinin öğretimi, Hal eklerinin öğretimi, yapım eklerinin öğretimi, kip eklerinin öğretimi, fiil ve fiilimsilerin öğretimi, kelime türlerinin öğretimi ve bunlarla ilgili etkinlikler geliştirme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe dil bilgisini, takip edilecek konu sıralamasını hedef kitlenin özelliklerine belirler.
2 Türkçe dil bilgisi konularının yabancılara göre zorluk seviyesini sınıflandırır.
3 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe dil bilgisi yapılarını, öğrencilerin ana dildeki karşılıklarını sezdirerek öğretir.
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe dil bilgisini, öğrencilerin telaffuzlarını geliştirmek için kullanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel seviyede alfabe öğretimi ve etkinlik geliştirme
2 Orta ve yüksek seviyede alfabe öğretimi ve etkinlik geliştirme
3 Temel seviyede şahıs zamirlerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
4 Orta ve yüksek seviyede şahıs zamirlerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
5 Temel seviyede iyelik eklerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
6 Orta ve yüksek seviyede iyelik eklerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
7 Temel seviyede hal eklerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
8 Orta ve yüksek seviyede hal eklerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
9 Temel seviyede yapım eklerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
10 Orta ve yüksek seviyede yapım eklerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
11 Temel, orta ve yüksek seviyede kip eklerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
12 Temel, orta ve yüksek seviyede fiil ve fiilimsilerin öğretimi ve etkinlik geliştirme
13 Temel, orta ve yüksek seviyede kelime türlerinin öğretimi ve etkinlik geliştirme
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Arslan, M. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Anakara: Nobel Yayınları.
Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (2006). Yabancılar için Türkçe. Ankara.
Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Usem Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6