Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Insan Kaynaklari Yönetimi YNO 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YASEMİN ÖZDEMİR
Course Lecturers Doç.Dr. YASEMİN ÖZDEMİR,
Course Assistants

Arş.Gör.Emre Erol

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Türkiye´deki İKY uygulamalarının ne şekilde gerçekleştiği ile ilgili genel bir çerçeve çizmek, anlayışının günümüzde ulaştığı noktayı ve mevcut durumun farklı ülkelerdeki İKY uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu derste İnsan Kaynakları Yönetimi, Karşılaştırma Yönetim ve İKY: Ayrışma ve Benzeşme Teorileri, İKY Yaklaşımları ve Modelleri, İKY Uygulamaları, Türkiye´de İKY, Türkiye´deki İKY Uygulamaları ile ilgili Araştırmalara ve farklı ülkelerdeki İKY uygulamalarına yer verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İKY´nin gelişimini ve bu gelişimde etkili olarak faktörleri değerlendirir. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 İKY uygulamalarını makro ve mikro çerçevede değerlendirir. Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
3 Karşılaştırmalı çalışmaların öneminin kavrar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 İKY uygulamalarının farklılaşmasının nedenlerini değerlendirir.
5 Farklı ülkelerdeki İKY uygulamaları örnekleri ile makro ve çok yönlü bir bakış açısını oluşturur. Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
6 Türkiye İKY anlayışının daha iyi anlaşılması ve özgünlüğünün tartışılması konusunda önerilerde bulunur. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnsan Kaynakları Yönetimi: Genel Giriş İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
2 İKY´nin Kavramsal Çerçeve ve Gelişimi İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
3 Karşılaştırmalı Yönetim ve İKY İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
4 Ayrışma ve Benzeşme Teorileri İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
5 İKY Yaklaşımları İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
6 İKY Modelleri 1: Amerikan İKY Modelleri İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
7 İKY Modelleri 2: Avrupa İKY Modelleri İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
8 Amerika ve Kanada İKY Uygulamaları İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
9 Avrupa İKY Uygulamaları:1 İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
10 Avrupa İKY Uygulamaları:2 İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
11 Avrupa İKY Uygulamaları:3 İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
12 Uzakdoğu İKY Uygulamaları İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
13 Türkiye´de İKY İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
14 Genel Değerlendirme İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

ALTUNIŞIK, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
ARMSTRONG, Michael (1990) A Handbook of Human Resource Management, Kogan Page, 2nd Edit, London.
AYKAÇ, Burhan (1999) İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
BOXALL, Peter, John Purcell ve Patrick Wright (2007) “Human Resource Management: Scope, Analysis and Significance”, in The Oxford Handbook of Human Resource Management, edit: Boxall, Peter, John Purcell ve Patrick Wright, Oxford University Press, New York, pp. 1-18.
BREWSTER, Chris (2002) “Transfer of HRM Practices around the World”, Human Resource Management across Countries: the Cultural Dimension, Athens University of Economics and Business, October 17 2002, Athens.
ÇAKIR, Armağan Emre (1999) Human Resources Management in International Context: With Special Reference to the UK, Spain and Turkey, Marmara University European Community Institute, PhD Thesis, İstanbul.
DİEPEN, B. Van, Iterson, A. van ve Roe, R. A. (2006) “Human Resource Management in Europe and North America: Similarities and Differences”, içinde The Human Resources Revolution: Why Putting People First Matters, edit. Burke, R. J. ve Cooper, C. L., Elsevier, Amsterdam.
ERÇEK, Mehmet (2006) “HRMization in Turkey: Expanding the Rhetoric– reality Debate in Space and Time”, International Journal of Human Resource Management, Vol. 17, No. 4, pp. 648–672.
GUEST, D. (1987) “Human Resource Management and Industrial Relations”, Journal of Management Studies, Vol. 24, No. 5, pp. 503-521.
KAUFMAN, Bruce E. (2007) “The Development of HRM in Historical and International Perspective”, in The Oxford Handbook of Human Resource Management, edit: Boxall, Peter, John Purcell ve Patrick Wright, Oxford University Press, New York, pp. 19-47.

ÖZDEMİR, Y. (2010) "Türkiye’deki İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İSO 500 Örneği", Sakarya Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
UYARGİL, C., Sadullah, Ö., Acar, A. C., Özçelik, O., Dündar, G. Ve Tüzüner, V. L. (2006) Cranfield Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırması 2005 Türkiye Raporu, İ. Ü. İşletme Fakültesi Yayını, No. 285, İstanbul.
UYARGİL, C., Adal, Z. , Ataay, İ. D., Acar, A. C., Özçelik, O., Sadullah, Ö., Dündar, G. ve Tüzüner, V. L. (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 2 15 30
Final 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6