Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Kaynaklari Yönetimi Uygulamalari YNO 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZLEM BALABAN
Course Lecturers Doç.Dr. ÖZLEM BALABAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İKY fonksiyonları ile ilgili teorik bağlamda öğrenilenlerin çalışma yaşamı içinde yer alan pratikteki karşılığının öğretilmesi ve öğrencilerin İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu derste temel olarak İKY’nin temel yapısı ve iş analizi, İK planlaması, performans değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi gibi İK fonksiyonlarının uygulamaları ile ilgili konulara değinilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İKY fonksiyonlarının işleyişi ile ilgili yeterli bilgi edinebilme, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 İKY fonksiyonları arasındaki etkileşimin kavranması, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 İKY fonksiyonları ile ilgili uygulama örnekleri ile edinilen bilgilerin pratiğe aktarılmasının kolaylaştırılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 İKY fonksiyonları ile ilgili edinilen teorik bilginin uygulama bulguları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve İnsan Kaynakları Yönetiminin ortaya çıkışı İlgili makalelerden sunum yapılması
2 İKY departmanının kuruluşu ve İK fonksiyonlarının tanıtılması İlgili makalelerden sunum yapılması
3 İş analizi uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
4 İK planlaması uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
5 İK temin ve seçimi uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
6 Eğitim ve geliştirme uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
7 Performans değerlendirme uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
8 Kariyer Planlama uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
9 Arasınav
10 Ücret Yönetimi uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
11 İş Değerleme uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
12 Uluslararası İKY uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
13 Çalışanların İş Yaşamına Uyumlaştırılması uygulamaları İlgili makalelerden sunum yapılması
14 Genel değerlendirme İlgili makalelerden sunum yapılması
Resources
Course Notes <p>Komisyon, İnsan Kaynakları Y&ouml;netimi, İstanbul &Uuml;niversitesi İşletme Fak&uuml;ltesi Yayını, 2011</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6