Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Stratejik Yönetim YNO 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ TAŞ
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ TAŞ, Yrd.Doç.Dr. MAHMUT HIZIROĞLU,
Course Assistants

Araş.Gör. Oğuzhan Öztürk

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Örgüt çevresindeki değişimi kestirebilecek, örgütün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunabilecek, değişime anında cevap verebilecek eylemler ve kaynaklar seti anlamına gelen stratejik yönetime ilişkin teorik ve uygulama boyutlu açılımlar yapabilme becerisi kazandırmak.

Course Content

Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi ile ilgili temel ekonomik kavram ve ilkelerini yorumlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Farklı pazarların doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizleri yapılabilmek Örnek Olay, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Stratejik tercihlerin doğası ve karar vermede enformasyon ve riskin önemini sorgulamak Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Stratejik analiz araçlarının neler olduğu ve her bir analiz aracının strateji geliştirmede rolünü ayırt etmek Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 İşletme düzeyinde stratejik analizler yapabilmek ve bir işletme için strateji formule edebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Şirket düzeyinde stratejik analizler yapabilmek ve bir şirket için strateji formule edebilmek Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
7 İşletme ve şirket düzeyinde geliştirilen stratejileri uygulayabilmek Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Stratejik Yönetimin Kavramsal ve İçerik Olarak Genel Çerçevesi İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
2 Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi ve Ulusal Rekabet Gücü Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi, Mehmet Barca, YAD dergisi, Mart 2005; Türkiyenin Rekabet Gücünün. Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Önerisi: TOWS Matrisi, Recai Coşkun, Mahmut Geyik
3 Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
4 İç Çevre Analizi: Üstünlükler Ve Zayıflıklar İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
5 Örgüt Yönünün Belirlenmesi: Vizyon, Misyon Ve Hedefler İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
6 Işletme Ve Departman Düzeyinde Stratejilerin Belirlenmesi İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
7 Şirket Düzeyinde Stratejilerin Belirlenmesi İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
8 Şirket Düzeyinde Stratejiler İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
9 Stratejinin Uygulanması: Örgüt Yapısının Analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
10 Stratejinin Uygulanması: Örgüt Kültürü ve Liderlik İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
11 Stratejik Denetim İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
12 Stratejik Firma Analizi İçin Örnek Olay Yöntemi İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
13 Stratejik Sektör Analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim / Hayri Ülgen - S.Kadri Mirze, Arıkan yayınları
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Belirtilen kitaplar, kitap b&ouml;l&uuml;mleri,&nbsp;makaleler, sisteme y&uuml;klenen sunular.</p>
Course Resources

Coşkun, Recai (2016) Stratejik Yönetim: Kuram ve Uygulama (Ders Notları), Sakarya Kitapevi.

Mirze, K. Ülgen, H. (2004) İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür.

Barca, Mehmet, Stratejik Açı: Stratejik Düşünme Düzeyi, Tarzı ve Gerekliliği, İçinde İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (Ed.) Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul, Beta, 2002, 7-24.

Barca, Mehmet, Stratejik Yönetim Yaklaşımları: Rekabet Avantajı Yaratmada Sinerjik Etki, İçinde İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (Ed.) Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, İstanbul, Beta, 2002, 25-43.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6