Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Desenleri I TEZ 101 1 2 + 4 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Course Lecturers Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan motiflerin teknik çizgi, biçim, ölçü, doku, nüans,renk özelliklerinin öğretilmesiyle özgün kompozisyona hazırlık aşamasına gelinmesi.
Course Content Türk Süsleme Sanatları tarihiyle ilgili genel bilgilendirme. Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan malzemenin tanıtılması.Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan motif ve kompozisyon çizim kurallarının öğretilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan renkleri elde eder ve kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Türk Süsleme Sanatlarında tezhip,minyatür,çini,kalemişi,halı-kilim motiflerinin özelliklerini bilir. Süsleme sanatlarında klasik kompozisyonlar tasarlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan bitkisel ve hayvansal kökenli motiflerin çizim özelliklerini tasarlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Türk Süsleme Sanatlarında geometrik motiflerinin çizim özelliklerini değerlendirir ve tasarlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Türk Süsleme Sanatlarında tezhip, minyatür,çini, kalemişi, halı-kilim motif çizimlerini değerlendirir ve uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Türk motif çizimlerini,kağıt,ahşap,cam,kumaş yüzeylerde uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Türk Süsleme Sanatları tarihi konusunda yeterli bilgi ve yorum paylaşır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin amacı,içeriği ve tanıtımı.Türk Sanatındaki yeri ve önemi.
2 Kaynakça tanıtımı.Türk motiflerinin sınıflandırılması ve çizim metotları.
3 Hatayi grubu motiflerin çizim teknikleri,renk ve kontür çalışmaları.
4 Hatayi grubu motiflerin çizim teknikleri,Özgün motif üretme,renk ve kontür çalışmalarına devam.
5 Kısa Sınav: Motiflerin çizim çalışmaları.
6 Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan Bulut motiflerinin çizim ve kompozisyon çalışmaları.
7 Kısa Sınav: İşlenmiş konular ile ilgili uygulama ödevleri.
8 Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan Geometrik motiflerin matematiksel çizim teknikleri ve kompozisyon özellikleri.
9 Ara Sınav.
10 Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan Natüralist motiflerin çizim çalışmaları ve kompozisyon özellikleri.Renkli örnek çalışmaları.
11 Ödev Teslimi: Motifler hakkında Teorik Araştırma ve renkli uygulama çalışmaları
12 Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan kompozisyon çeşitleri ve özellikleri
13 Tezhip sanatında uygulanan motiflerinin tanıtımı ve grafik çalışmasına uygulanması
14 Dosya teslimleri ve Değerlendirme.
Resources
Course Notes
Course Resources İnci A.Birol-Ç.Derman; Türk Tezyinatında Motifler, Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2011, İnci A.Birol; Klasik Devir Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri,Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2008,Cahide KESKİNER,Hatai,Kültür Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1990.,Azade AKAR-Cahide KESKİNER,Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif,Tercuman Sanat ve Kültür Yayınları,İstanbul,1978.,Emel ESİN,Türk Sanatında İkonografik Motifler.Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003.,Jonathan M.BLOOM;Kağıda İşlenen Uygarlık;Kitap Yayınevi,İstanbul 2001.,Oktay Aslanapa;Türk Sanatı, Remzi Kitabevi,İstanbul 1984, Oktay Aslanapa;Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Eren Yayınevi,İstanbul 1987., Güner İnal;Türk Minyatür Sanatı,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara 1995, Sevgi A.Ersoy; Türk Minyatür Tekniği,İnkansa Matbaacılık,Ankara 2006., Banu MAHİR,Osmanlı Minyatür Sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2004.,
Filiz Çağman, Günsel Renda, Serpil Bağcı, Zeren Tanındı;Osmanlı Resim Sanatı,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,İstanbul 2012.,Neriman Görgünay Kırzıoğlu;Altaylardan Tuna Boyuna Türk Dünyasında Ortak Motifler,Türksoy Yayınları,Ankara 1995,Emel ESİN, Türk Kozmolojisine Giriş,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2001.,Yaşar ÇORUHLU, Erken Devir Türk Sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2007.,Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatı,Gözen Kitap ve Yayınevi;İstanbul,2003.,Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatından Örnekler,Özen Kitapevi,İstanbul 2007.,Semra Ögel;Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı,Türk Tarih Kurumu,Ankara 1987.,Gönül Öney;Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları,Türkiye İş Bankası Yayınları,Ankara 1988.,Yıldız Demiriz;İslam Sanatında Geometrik Süsleme,LebibYalkın Yayınları,İstanbul2000.,H.Örcün Barışta;Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara 2009.,Z.Çobanlı-G.Öney;Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2007.,H.İnalcık-G.Renda; Osmanlı Uygarlığı 1-2,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2004.,Aziz Doğanay;Osmanlı Tezyinatı Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbeleri,Klasik,İstanbul 2009.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 4 4
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 7