Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknik Resim ve Perspektif I RSM 101 1 1 + 2 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. MUSTAFA EMRAH ÖZARAS
Course Lecturers Öğr.Gör. AYŞE SİMDEN ÇAKIR, Arş.Gör. MUSTAFA EMRAH ÖZARAS,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sanat öğrencilerinin, sanatı oluşturan unsurları kendi bireysel dünyalarını en iyi yansıtacak şekilde, akılcı ve bilinçli olarak kullanmalarını sağlamak amacı ile temel sanat eğitimi almaları gerekmektedir. Temel sanat eğitiminde verilmek istenen kompozisyon, form, nokta, çizgi, yüzey, doku, hacim, kütle, denge, mekan, gölge gibi konuların algılanmasını kolaylaştırmak amacı ile perspektif dersinin de verilmesi uygun görülmektedir. Perspektif dersi bu amaca hizmet etmektedir.

Course Content

Dersin içeriği, öğrencilerin yüzeysel ve kütlesel tasarım çalışmalarında ihtiyaç duyacaklar; çizim tekniği ve ilkeleri, geometri kuralları, geometrik şekiller, üç boyut kavramı ve mekanı algılama konuları düşünülerek hazırlanmış ve derse ait uygulamalar okudukları bölümlere göre çeşitlendirilmiştir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tasarım aşamasında desen, form ve kompozisyonu oluştururken gereken çizgi, yüzey ve kütleyi tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Tasarım etüdlerinde geometri bilgisini kullanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Üç boyut ve mekan algısını geliştirir. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Tasarımı gerçekleştirirken ve sunarken perspektif bilgisini kullanır Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Teknik resim çizim tekniklerini ve ilkelerini tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Çizim araç ve gereçlerini yönetir. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş (Dersin amacı, teknik resim ve perspektif resim çizimi ilkeleri).
2 Çizgiler (Kalınlıkları ve türleri).
3 Çizgiler (Kalınlıkları ve türleri).
4 Geometrik şekillerin çizimi (Üçgen, kare, beşgen, altıgen)
5 Geometrik şekillerin çizimi (Çokgen, elips. * 1. Quiz *)
6 Paralel ışınlarla dik izdüşüm (Nokta, doğru, düzlemin izdüşümü).
7 Cisimlerin üç görünüşü.
8 Cisimlerin üç görünüşü.
9 Dönem içi sınav * Vize *.
10 Cisimlerin düşey ve yatay kesitleri.
11 Cisimlerin düşey ve yatay kesitleri (* 2. Quiz *).
12 Aksonometrik perspektif.
13 Aksonometrik perspektif.
14 Perspektifin unsurları (Göz noktası, ışın, kaçma noktası, resim düzlemi, ufuk düzlemi, yer düzlemi).
Resources
Course Notes
Course Resources

ÇAĞLARCA Sadettin, Perspektif Resim ve Gölge Çizimi, 1973, İnkılap Yauınları, İstanbul
HOTAN Harbi, Mimari Perspektif ve Gölge, 1993, Yem Yayınları, İstanbul
ŞEN İ. Zeki ÖZÇİLİNGİR Nail, Temel Teknik Resim, 1990, D.K Yayınları, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 70
1. Final 30
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 85
Total Workload / 25 (Hours) 3.4
dersAKTSKredisi 3