Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Tarihi SNT 102 2 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu ders, geçmişteki sanatsal gelişmenin temeline hedeflenir.

Course Content

Bu ders, sanatın doğuşundan ve onun farklı safhalarından bahseder.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sanatın kültürün bir ögesi olduğunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Sanatın uygarlıklara özgü olarak şekillendiğini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sanat Tarihi Dersine Giriş
2 Tarih Öncesi Devirlerde Sanat
3 Mezopotamya'da Sanat
4 Mısır'da Sanat
5 Anadolu'da Sanat
6 Girit Adası'nda Sanat
7 Yunan Anakarası'nda Sanat
8 Anadolu Uygarlıkları'nda Sanat
9 Yarıyıl içi sınavı(Vize)
10 Yunan Uygarlığı'nda Sanat
11 Asya'da Sanat
12 İtalya Yarımadası'nda Sanat
13 Romalılar Sonrası Avrupa'da Sanat
14 Amerika´da Sanat
Resources
Course Notes <p>Derste ders notları yazdırılır; gerektiğinde derste ders notları fotokopi olarak dağıtılır; belli durumlarda temel nitelikli kitapların belli kısımlarına y&ouml;nlendirilir.</p>
Course Resources

TURANİ, Adnan, Dünya Sanat Tarihi, İş Bankası Yayınları, Ankara 1979.; GOMBRICH,E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 8 8
Final 1 2 2
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4