Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Uygulamali Biyoistatistik HTP 532 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ÜNAL ERKORKMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Bu ders ile, lisansüstü öğrencilerin, kendi tezlerini ve bilimsel araştırmalarını uygulamak için hazır istatistiksel yazılım ile Biyoistatistiksel analizleri kullanacak seviyeye getirilmesi amaçlanmıştır.

Course Content

Biyoistatistik temel kavramları

Araştırma Yöntemleri ve Düzenleri

Veri Toplama Yöntemleri

Paket Programlara Veri Girişi

Tanımlayıcı İstatistiklerin Hesaplanması

Tablo ve Grafik Hazırlama

Örnekleme

Hipotez kavramı ve Hipotez Testleri

Ki-Kare Testleri

Tek, iki ve k Örneklem Hipotez Testleri

Korelasyon ve Regresyon Analizleri

Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örnekleme Yöntemlerini bilir
2 Biyoistatistikte kullanılan temel Kavramları bilir
3 Ki Kare Bağımsızlık ve Türdeşlik Testlerini bilir
4 İki Örneklem Testlerini bilir
5 Tablo ve Grafik Düzenleme Kurallarını bilir
6 Hipotez Testlerini sınıflandırabilir
7 Olasılık teorisini bilir
8 k Örneklem Testlerini bilir
9 Korelasyon ve Regresyon Analizlerini bilir
10 Tanımlayıcı İstatistikleri hesaplar
11 Veri Toplama Yöntemlerini bilir, Verileri Sınıflandırabilir
12 Kuramsal Dağılışları bilir
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Alpar R, Uygulamalı İstatistik, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.

Özdamar, K. SPSS Ile Biyoistatistik, Nisan Kitabevi, 2013

Özdamar, K, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi I, Nisan Kitabevi, 2013

Özdamar, K, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi II, Nisan Kitabevi, 2013

Özdamar, K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nisan Kitabevi, 2013

Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V.: Biyoistatistik, Hacettepe Üniv., Hatiboğlu Yayıncılık, 2012

Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1998

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6