Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocukta Büyüme ve Gelişme HTP 522 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEVİN ALTINKAYNAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencinin çocukluk dönemlerini ve bu dönemlerdeki büyüme gelişmeyi değerlendirmesi dersin amacıdır.

Course Content

Büyüme gelişmenin değerlendirilmesi, çocukluk dönemleri, gelişim kuramları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlıklı çocukta normal büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilir ve normalden sapmaları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Gelişim kuramlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Büyüme- gelişme bozukluklarında hemşirelik bakımı ile ilgili bilgilerini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
2- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3- Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Alemdar Ofset, İstanbul.
4- Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
5- Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
6- Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
7- Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
8- Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
9- Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
10- Yiğit R. (2005). Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme, Ankara: Sistem Ofset

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 24 24
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 36 36
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6