Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocukta Beslenme HTP 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEVİN ALTINKAYNAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencinin çocukluk çağında sağlıklı beslenmeyi ve beslenme bozukluklarında hemşirelik bakımını bilmesi

Course Content

Anne sütü ve önemi, emzirme tekniği, Özellikli durumlarda çocuk beslenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tamamlayıcı beslenmeye geçiş dönemini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Özellikli durumlarda ( İshal,PEM,Obesite gibi) beslenme ilkelerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
3 Anne sütü ile beslenme tekniğini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Çocukluk çağında sağlıklı beslenmeyi ve beslenme bozukluklarında hemşirelik bakım ilkelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Anne sütünün bebek beslenmesindeki yeri ve önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

1-Selimoğlu MA.(2014).Sağlıkta ve Hastalıkta Çocuk Beslenmesi.1.Baskı
2- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3- Gordon CM, Katzman DK, Rosen DS, Woods ER. (2008). Adolescent Health Care A Pratical Guide, L. S. Neinstein (Ed). Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins.
4- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
5- Törüner E, Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayıncılık, Ankara.
6- Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
7- Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
8- Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
9- Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
10- Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
11- Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
12- Gromoda KK. (2007). Mothering Multiples. Breastfeeding & Caring For Twins or More. USA.
13- Bindler Rc, Ball JW, London ML, Davidson MR. (2014). Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı (Çev= NC. Şahiner, A. Açıkgöz, MD. Bal) Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 24 24
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 36 36
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6