Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hemşirelik Esaslari Öğretimi HTP 534 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı hemşirelik esasları dersi kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerin ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi ve öğretim yöntemlerini kullanabilme yetisinin geliştirilmesidir.

Course Content

Bu ders hemşirelik eğitiminin tarihsel sürecini, hemşirelik eğitim felsefesini, Hemşirelik esasları dersinin önemini, hemşirelik bakım uygulamalarını içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Labaratuvar uygulamarına ilişkin temel bilgi ve kurallarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
2 Klinik uygulamalara ilişkin temel bilgi ve kurallarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
3 Hemşirelik Esasları dersine ilişkin temel ilke ve uygulamaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
4 Hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Hemşirelik eğitimindeki yenilikleri takip eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğretim yöntem ve teknikleri, başarı değerlendirme yöntemleri, eğitimci özelliklerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Sabuncu N, Ay F. (Ed). Klinik Beceriler, Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010.<br /> <br /> Potter, P.A and Perry A.G Fundamentals of Nursing 7th Edition, Mosby Company, Canada 2009.<br /> <br /> Babadağ K, Atabek Aştı T. (Ed) Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008<br /> <br /> Taylor C, Lillis C, Lemore P ve ark. Fundamentals of Nursing The Art and Science of Nursing Care. 6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 2008<br /> <br /> Carpenito-Moyet LJ Handbook of Nursing Diagnosis, Lippincott Williams &amp; Wilkins; 11th edition, 2005.<br /> <br /> Craven RF, Hırnle CJ. Fundamentals of Nursing Human Health and Function. 3rd Ed., Lippincott Co., Philadelphia, 2000.<br /> <br /> Perry AG, Potter PA. Clinical Nursing Skills and Techniques, 6th Edition, Mosby, 2005.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. X
3 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. X
4 Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. X
5 Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır X
6 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
7 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
8 Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 16 1 16
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6