Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Aile Planlamasi ve Danişmanliği HTP 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Aile Planlamasının aile ve toplum yönünden önemini aile planlaması yöntemlerini ve aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolünü kavratmak. Kadın ve erkekteki infertilite nedenlerini, infertil çiftlerin psikolojik durumlarını, infertilite teşhis ve tedavilerindeki yenilikleri öğretmek.

Course Content

Aile Planlamasının aile ve toplum yönünden önemini aile planlaması
Yöntemlerini, kadın ve erkekteki infertilite nedenlerini, infertil çiftlerin psikolojik durumlarını, infertilite teşhis ve tedavilerindeki yenilikleri konusunda için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Aile planlamasında danışmanlık hizmetini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 Etkin ve etkin olmayan aile planlaması yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 İnfertilite teşhisinde kullanılan yöntemleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 İnfertilitede danışmanlık hizmeti yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Üreme sağlığının tanımını ve önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Taşkın, L.; Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2005
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (Ed; Prof.Dr. Anahit Çoşkun, İstanbul, 2000)
Coşkun, A., Karanisoğlu, H.;Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir,
Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2008.
WHO, USAID, Johns Hopkins ;Family Planning. World Health Organization, USAID, Johns Hopkins University,2012

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6