Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Doğum ve Kadin Sağliği Hemşireliği HTP 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin sonunda öğrencilerin, Dünya’da ve Türkiye’de yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı sorunlarını ve etkileyen faktörleri bilmesi, kadın sağlığı sorunlarını saptama becerisi geliştirmesi ve bu sorunlara yönelik uygun hemşirelik yaklaşımlarında bulunması amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu dersin kapsamında Dünyada ve Türkiye’de üreme sağlığı hizmetlerinin durumu, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı sorunları ve kadın sağlığını korumada hemşirenin rolüne ilişkin konular yer almaktadır

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çalışma hayatının kadın sağlığına etkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kadın sağlığına olumsuz etki eden geleneksel uygulamaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Aile planlamasında yeni gelişmeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kadın sağlığını etkileyen enfeksiyon hastalıklarını, cinsel yolla bulaşan hastalıkları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kadının eğitimin durumunun kadın sağlığına etkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Yaş dönemlerine ilişkin kadın sağlığı sorunlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Kadın sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Savaş-yoksulluğun kadın sağlığına etkilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Arici A., Seli E (ed.). (2008). Non-Invazive Management Of Gynecologıc Disorders. İnforma UK Ltd. 2. Ayhan A., Durukan T.,G&uuml;nalp S., G&uuml;rkan T., &Ouml;deroğlu S.L.,Yaralı L.,Y&uuml;ce K. (2008). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.G&uuml;neş Tıp Kitapevi.2. Baskı. 3. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gılstram LC, Hauth JC, Wenstrom KD. (2001). &ldquo;Williams Obstetrics&rdquo;, McGraw-Hill Companies, USA, . 4. &Ccedil;i&ccedil;ek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. G&uuml;neş Tıp Kitap Evleri. 5. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Women&rsquo;s Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company. 6. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). &ldquo;Obstetrics and Gynaecelogy&rdquo;, Elseiver Publishing, USA. 7. Marie F., Mongan. M. (Ed). (2005). Hypnobirthing The Mongan Method.Third Edition.Health Comunications, İnc. 8. Neville F., Hacker M.D.J., George Moore M.D., Joeseph C., Gambone, DO, &Uuml;st&uuml;n C., Ko&ccedil;ak İ. (&Ccedil;ev.). (2008). Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitapevleri. 9. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essential Obstetrics and Gynaecology. 4th Edition. Churchill Livingstone, USA. 10. Şirin A.,Kavlak O.(Ed.). (2008). Kadın Sağlığı. Bedray Yayıncılık. İstanbul. 11. Taşkın L. (2007). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği&rdquo;, Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı, Ankara, 2007.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6