Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Semptom Yönetimi HTP 530 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin, akut ve kronik hastalıkların semptomlarının etyopatogenezi tedavi ve bakımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Course Content

Hastalarda görülen semptomları ve semptomların değerlendirilmesi ve semptomlara yönelik kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hastalarda görülen semptomları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Semptomların etyolojisi ve fizyopatolojisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Semptomlara yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımı uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Seminer) 1 4 4
Final 1 9 9
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6