Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ameliyathane Hemşireliğine Giriş HTP 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Ameliyathane hemşireliği konusunda rol ve işlevleri kavratmak

Course Content

Ameliyathanede temel kavramlar, Ameliyat öncesi bakım, Cerrahi aletler, suturlar, iğneler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Aseptik uygulamaları doğru tekniği kullanarak yerine getirir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Ameliyathane hemşiresinin etik ve yasal sorumluluklarını tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 İntraoperatif bakım girişimlerini tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Cerrahi alet ve malzemelerin hazırlık ve bakımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6