Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Politics and Foreign Policy In Modern Iran UOC 511 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator BAYRAM SİNKAYA
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zana Baykal
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilerin modern İran siyaseti ve dış politikasını öğrenmelerini ve İran siyasetinde etkili olan farklı dinamiklerin etkileşimini anlamalarını sağlamaktır. Derste İran siyasetini etkileyen sosyo-politik, bölgesel ve sistemik faktörler ile İran siyasi tarihindeki kritik dönüm noktaları incelenecektir. Böylece derste öğrencilerin İran?da siyasi gelişmeler üzerinden etkili olan farklı yapısal ve konjonktürel gelişmelerin etkileşimini anlamaları hedeflenmektedir.
Course Content Derste İran siyasetini etkileyen sosyo-politik, bölgesel ve sistemik faktörler ile İran siyasi tarihindeki kritik dönüm noktaları incelenecektir. Derse kayıt olan her öğrencinin haftalık okumaları yapması ve sınıftaki tartışmalara katkıda bulunması beklenmektedir. Derste işlenecek ana konu başlıkları şöyledir;

İranzemin: İran?ın Fiziki ve Beşeri Coğrafyası
Tarihin Mirası ve İran?da Siyaset
19. Yüzyıl İranı?nda Toplum ve Siyaset
Pehleviler Döneminde İran?da Siyaset ve Dış Politika
İran Devrimi: Arkaplanı ve Sonuçları
Reform Hareketinin Yükselişi ve Düşüşü
Ahmedinecad Döneminde Siyaset ve Dış Politika
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Milliyetçi hareketin yükselişi ve petrol endüstrisinin millileştirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 vize haftasi Sınav ,
3 Devrimci siyaset ve dış politikanın reformcu yönetimler tarafından dönüştürülmesi, reformcu iktidarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Ahmedinecad döneminde siyaset ve dış politikada kaydedilen önemli gelişmeler Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 19.yüzyıl Iran?ında sosyal yapı ve siyasetin genel özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 İran çalışmalarının ilgi alanları ve gelişimi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 İran?ın tarihsel geçmişi ve siyasete etkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 güncel İran siyasetinin değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Rıza Han?ın iktidara gelmesi, Pehlevi hanedanının kuruluşu ve İran?ın modernleşmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Devrimin 1980lerde izlenen siyaset ve dış politikaya etkileri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 1906 Meşrutiyet Devriminin nedenleri ve sonuçları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 İslam devriminin sonuçları, yeni rejimin kurulması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 İran?ın fiziki ve sosyal yapısı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 İslam Devrimini hazırlayan ve hızlandıran faktörler, devrim süreci Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş 4,6
2 Iranzemin: İran?ın Fiziki ve Beşeri Coğrafyası 9,10
3 Tarihin Mirası ve Iran Siyaseti 11,12
4 19. Yüzyıl İran?ında Toplum ve Siyaset 3, 6, 13
5 Meşrutiyet Hareketi ve Anayasa Devrimi (1905-06) 3,4, 6, 14
6 Rıza Şah Döneminde Siyaset ve Dış Politika 4, 6, 15
7 Milliyetçi Hareketin Yükselişi, Musaddık ve 1953 Darbesi 4, 6, 16
8 Sinav Haftasi
9 İran Devrimi (1979) I: Arkaplan 2, 4,6, 18
10 İran Devrimi (1979) II: Sonuçlar 2,4,6, 19, 20
11 Devrimci Onyılda Siyaset ve Dış Politika 7, 8, 22,
12 Reform Hareketinin Yükselişi ve Düşüşü 7,8, 21
13 Ahmedinecad (2005-2013) Döneminde Siyaset ve Dış Politika 7, 8, 16, 17
14 Genel Degerlendirme 7, 8, 23
Resources
Course Notes Kaynakların büyük çoğunluğu makale olup üniversitenin veritabanlarından indirilebilmektedir. İlgili kitaplar kütüphanede bulunabilir.
Course Resources 1. Said A. Arjomand, The Turban of the Crown: The Islamic Revolution in Iran, New York: Oxford University Press, 1988.
2. Mohsen M. Milani, The Making of Iran?s Islamic Revolution, Westview Press, Colorado, 1994.
3. Nikki R. Keddie, Qajar Iran and the Rise of Reza Khan, 1796-1925, Mazda Publishers, Costa Mesa, 1999.
4. Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Yale University Press, New Haven, 2006.
5. Ali M. Ansari, Modern Iran, Harlow: Pearson, 2007.
6. Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran, Cambridge University Press, New York, 2008.
7. Said A. Arjomand, After Khomeini: Iran after His Successors, Oxford University Press, Oxford, 2009.
8. Ray Takeyh, Guardians of the Revolution, Oxford University Press, Oxford, 2009.
9. Eric Hooglund, ?The Society and its Environment?, G. E. Curtis & E. Hooglund (eds.), Iran: A Country Study, 2008.
10. ?Iran-zamin: The Physical Environment? by John W. Limbert in Iran: At War with History (Boulder, Colo.: Westview Press, 1987), pp. 1-10.
11. Bernard Lewis, ?Iran in History?, in Middle Eastern Lectures no. 4 (2001).
12. Shaul Bakhash, ?Historical Setting?, G. E. Curtis & E. Hooglund (eds.), Iran: A Country Study, 2008.
13. Hamid Algar, ?Religious Forces in Eighteenth and Nineteenth Century Iran,? The Cambridge History of Iran, vol.7, pp.705-731.
14. Vanessa Martin, ?State, Power, and Long-term Trends in the Iranian Constitution of 1906 and its Supplement of 1907?, Middle Eastern Studies, vol.47, no.3 (2011).
15. Gavin R.G. Hambly, ?The Pahlavi Autocracy: Rıza Shah, 1921-1941,? The Cambridge History of Iran, vol.7, pp.213-243.
16. Mark J. Gasiorowski, ?The 1953 Coup D?etat in Iran,? Int. J. of Middle East Studies, vol.19, no.3 (1987).
17. Gavin R.G. Hambly, ?The Pahlavi Autocracy: Muhammad Rıza Shah, 1941-1979,? The Cambridge History of Iran, vol.7, pp.244-296.
18. Hamid Algar, ?Religious Forces in Twentieth Century Iran,? The Cambridge History of Iran, vol.7, pp.732-764.
19. Hamidreza Jaleipour, ?Iran?s Islamic Revolution: Achievements and Failures,? Critque: Critical Middle Eastern Studies, vol.15, no.3 (2006).
20. R.K. Ramazani, ?Iran?s Foreign Policy: Contending Orientations?, Middle East Journal, vol.43, no.2 (1989).
21. Henner Furtig, ?Iran ? the ?Second Islamic Republic?? J. of South Asian and Middle Eastern Studies, vol.20, no.3 (1997).
22. Mehdi Moslem, ?The State and Factional Politics in the Islamic Republic of Iran?, in E. Hooglund (ed.), Twenty Years of Islamic Revolution, Syracuse: Syracuse University Press, 2002, pp.19-35.
23. Ali Ansari, ?Iran under Ahmadinejad: Populism and its malcontents?, International Affairs, vol.84, no.4 (2008).
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 200
Total Workload / 25 (Hours) 8
dersAKTSKredisi 7