Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turkey´S Foreign Policy In The Middle East UOC 505 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MURAT YEŞİLTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zana Baykal
Course Category
Course Objective Bu ders Turkiye´nin Ortadoğu´ya siyasetinin temel mekanizmalarını, dinamiklerini ve belirleyici olan unsurlarını araştırmayı amaçlar. Üç temel elementi bir araya getirme amacındadır: iç siyaset dış politika ilişkisi (kimlik tartışmaları ve ideoloji), bölgesel düzey ve küresel düzey. Aynı zamanda ders Türkiye´nin Ortadoğu siyasetinin belirleyen bu üç boyutu farklı teorik tartışmalarla birlikte ele almayı amaçlamaktadır.
Course Content Ders üç temel kısımda oluşmaktadır. Birinci bölümde dış politika analizlerine dair temel kavramlar ve kuramlar tartışmaya açılacaktır. Daha sonrasında ise Türkiye´nin Ortadoğu siyasetindeki temel alanları tarihsel arka plan bağlamında tartışılacaktır. Dersin son bölümünde ise Türkiye´nin Ortodoğu siyasetinin özellikle bazı sorunlar etrafından nasıl şekillendiği incelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortadoğu bölgesinde yaşanan sorunları bilir ve analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Ortadoğu ülkelerini güç açısından karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türk-İran ilişkilerinde yaşanan sorunları ve işbirliği alanlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Küresel güçlerin Ortadoğu politikalarını karşılaştırıp eleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türkiye´nin Irak politikasına ilişkin gelişmeleri bilir ve analiz eder Tartışma, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
6 Türkiye?nin Ortadoğu politikasının şekillenmesinde etkili olan faktörleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Ortadoğu?nun önemli ülkelerinin temel özelliklerini ve iç politik gelişmelerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Ortadoğu bölgesini ve bu bölgenin temel özelliklerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Arap Baharının sebep olduğu değişiklikleri inceler ve sonuçlarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Ortadoğu bölgesinin sorunlarının nedenlerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Geçmişten günümüze Türkiye?nin Ortadoğu politikasının yönelimini eleştirel bir şekilde analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Türkiye´nin İsrail-Filistin sorununa yönelik politikasını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş Ders notu kısmındaki kaynaklar
2 Ortadoğu Nresi?: Tarih, Coğrafya ve Jeopolitik Ders notu kısmındaki kaynaklar
3 Ortadoğu´da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Ders notu kısmındaki kaynaklar
4 Türkiye´nin Ortadoğu Siyasetinin Tarihsel Bağlamı Ders notu kısmındaki kaynaklar
5 Teorik Tartışmalar: Yapı, Kimlik ve İç Politika Ders notu kısmındaki kaynaklar
6 Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye ve Ortadoğu Ders notu kısmındaki kaynaklar
7 Sınav Haftası Ders notu kısmındaki kaynaklar
8 1950´lerde Türkiye ve Ortadoğu Ders notu kısmındaki kaynaklar
9 Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve Ortadoğu Ders notu kısmındaki kaynaklar
10 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye ve Ortadoğu Ders notu kısmındaki kaynaklar
11 AK Parti Döneminde Türkiye ve Ortadoğu Ders notu kısmındaki kaynaklar
12 Ortadoğu´da Siyasi Meseleler: Türkiye Perspektifi Ders notu kısmındaki kaynaklar
13 Arap Baharı ve Türkiye Ders notu kısmındaki kaynaklar
14 Sunumlar Ders notu kısmındaki kaynaklar
Resources
Course Notes 1. Malik Mufti. Daring and Caution in Turkish Strategic Culture: Republic at Sea (London: Palgrave Macmillan, 2009)<br><br>2. Metin Heper. ?The Ottoman Legacy and Turkish Politics,? Journal of International Affairs, Vol. 54, No. 1 (Fall 2000): pp. 63-82. <br><br>3. Enver Ziya Karal. ?The Principles of Kemalism? in Ali Kazancıgil and Ergün Özbudun, eds., Atatürk: Founder of a Modern State (London: Hurst, 1997), pp. 11-35. <br><br>4. Dankwart Rustow. "Foreign Policy of the Turkish Republic? in Roy C. Macridis, ed., Foreign Policy in World Politics (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1958), pp. 295-322. <br><br>5. Mustafa Aydın. ?Determinants of Turkish Foreign Policy: Changing Patterns and Conjunctures during the Cold War?, Middle East Studies, vol. 36, no. 1 (January 2000), pp. 103-139.<br><br>6. Henri J. Barkey. ?Iran and Turkey: Confrontation Across and Ideological Divide? in Alvin Z. Rubenstein and Oles Smolansky, eds., Regional Power Rivalries in the New Eurasia (New York: M. E. Sharpe, 1995), pp. 147-168. <br><br>7. Bilge Criss & Pınar Bilgin. "Turkish Foreign Policy Toward the Middle East", Middle East Review of International Affairs, vol.1, no. 1, (January 1997), 11 pp. [http://meria.idc.ac.il/journal/1997/issue1/jv1n1a3.html] <br><br>7. M. Hakan Yavuz. ?Turkish-Israeli Relations through the Lens of Turkish Identity Debate?, Journal of Palestine Studies, vol. 27, no. 1 (Autumn 1997), pp. 22-37.<br><br>8. Şükrü Elekdağ. "2 ½ War Strategy?, Perceptions, vol. 1, no.1 (March-May 1996), pp. 33-57. [http://www.sam.gov.tr/volume1a.php]<br><br>9. Kemal Kirişci. ?Turkey and the Muslim Middle East? in Alan Makovsky and Sabri Sayarı, eds., Turkey?s New World: Changing Dynamics in Turkish Foreign Policy (Washington, D.C.: Washington Institute for Near East Policy, 2000), pp. 39-58.<br>10. Mensur Akgün, Gökçe Perçinoğlu & Sabiha Senyücel Gündoğar, "The Perception of Turkey in the Middle East", TESEV Foreign Policy Analysis Series No. 10 (December 2009), 38 pp.<br>11. International Crisis Group, "Turkey and the Middle East: Ambitions and Constraints", Europe Report No. 203 (7 April 2010), 38 pp.<br>12. Hasan Kösebalaban, Turkish Foreign Policy: Islam, Nationalism and Globalizations, Macmillan, 2011.<br>13. William Hale, Turkish Foreign Policysince 1774, Routledge, 2012.<br>14. Baskın Oran, Turkish Foreign Policy: 1919-2006, Utah University Press, 2011,<br>15. Yücel Bozdağlıoğlu, Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Apporach, Routledge, 2003
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 35
2. Ödev 35
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 167
Total Workload / 25 (Hours) 6.68
dersAKTSKredisi 7