Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Foreign Policy Making In The Middle East UOC 509 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Bilal YILDIRIM
Course Category
Course Objective Dış politika analizi teorileri üzerine bilgi edinen öğrenciler, Ortadoğu ülkelerinin dış politika yapım süreçlerini etkileyen unsurları yakından ve detaylı bir şekilde analiz etme imkanı bulacaktır. Bu sayede öğrenciler, bölge ülkelerinin dış politika davranışlarını kapsamlı şekilde analiz etme imkanı bulacaklardır.
Dış Politika Analizi, karar vericilerin, ülkelerinin dış politika kararlarını alırken, hangi faktörlerin ve koşulların etkisi altında davrandıklarını analiz etmektedir. Bu nedenle dış politika kararının rasyonalitesini ve alınma mantığını anlayabilmek için, bu sürecin kendisini, karar vericinin psikolojisini ve kararın zaman-mekan/amaç-araç ilişkisi düzleminde analiz edilmesi gerekmektedir. Ortadoğu ülkelerinin karar vericileri de, farklı zamanlarda ve farklı koşullarda, birbirleriyle zıt ve/veya belli bir süreklilik içerisinde dış politika kararları almak zorunda kalırlar. Aldıkları kararlarını analiz edebilmek için, Ortadoğu ülkelerinin karar süreçlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Bu sayede kararın nedenleri, temelleri, şartları daha mantıklı şekilde analiz edilmiş olacaktır.
Course Content Dış Politika Analizi teorileri, Ortadoğu Ülkelerinin Dış Politika Süreçlerini Etkileyen Unsurlar, Uluslararası sistem ve bölgesel güvenlik, Israil, Mısır, Suudi Arabistan, İran, Suriye, Lübnan, Fas, Tunus, Ürdün, Körfez Ülkeleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Orta Doğu Ülkelerinin dış politika yapım süreçlerini örnek olaylar inceleyerek gözlemler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Güvenlik ile Dış Politika İlişkisini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Dış Politika Karar Verme Sürecini Etkileyen Unsurları inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Dış Politika Analizi Teorileri üzerine kapsamlı bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Uluslararası Sistemin dış politika sürecine etkilerini irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Dış Politika Analizi Teorileri 10 (bkz. Kaynaklar)
3 Ortadoğu Ülkelerinin Dış Politika Yapım Sürecini Etkileyen Unsurlar 10 (bkz. Kaynaklar)
4 Uluslararası Sistemin Yapısı ve Ortadoğu Ülkelerine Etkileri 10 (bkz. Kaynaklar)
5 Bölgesel Güvenlik ve Dış Politika İlişkisi 10 (bkz. Kaynaklar)
6 İran
7 Suudi Arabistan 2 (bkz. Kaynaklar)
8 İsrail 7, 8 9(bkz. Kaynaklar)
9 Mısır 5, 6 (bkz. Kaynaklar)
10 Tunus 3, 4 (bkz. Kaynaklar)
11 Suriye 7, 9, 8 (bkz. Kaynaklar)
12 Lübnan ve Ürdün 7, 8, 9 (bkz. Kaynaklar)
13 Irak ve Körfez ülkeleri 2, 1 (bkz. Kaynaklar)
14 Sonuç ve Değerlendirmeler
Resources
Course Notes 1. Amaney Jamal, ?Actors, Public Opinion, and Participation?, (der.) Ellen Lust, The Middle East, Washington, CQ Press, s. 192 ? 237.<br>2. Ellen Lust, ?Institutions and Governance?, (der.) Ellen Lust, The Middle East, Washington, CQ Press, s. 142 ? 191. <br>3. Marc Lynch, ?Regional International Relations?, (der.) Ellen Lust, The Middle East, Washington, CQ Press, s. 314 ? 340.<br>4. Francesco Cavatorta, ?International Politics of the Middle East?, (der.) Ellen Lust, The Middle East, Washington, CQ Press, s. 341 ? 370.<br>5. Abdou Filali-Ansary, ?Muslims and Democracy?, (der.) Larry Diamond, Marc F. Plattner ve Daniel Brumberg, Islam and Democracy in the Middle East, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2003, s. 194-206.<br>6. (der.) Tareq Y. Ismael ve Jacqueline S. Ismael, Government and Politics of the Contemporary Middle East: Continuity and Change, Londra, Routledge, 2011.<br>7. (der.) Raymond Hinnebusch ve Anousiravan Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2002.<br>8. (der.) David E. Long, Bernard Reich ve Mark Gasiorowski, The Government and Politics of the Middle East and North Africa, Westview Press, 2011. <br>9. Raymound Hinnebusch, The International politics of the Middle East, UK: Manchester University Press, 2004, s. 90 ? 153. <br>10. Alex Mintz ve Karl DeRouen Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making, Cambridge University Press, 2010.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 2 30 60
Final 1 30 30
Total Workload 170
Total Workload / 25 (Hours) 6.8
dersAKTSKredisi 7