Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Düzeyde Istatistik ILB 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective İleri Düzeyde İstatistik yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Course Content İletişim araştırmalarında uygun istatistik yönteminin kullanılması ve SPSS ve diğer programlar öğretilecek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çokdeğişkenli Analizlerdeki Temel Konuları Öğrenme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Araştırma Sorularına Bağlı Olarak uygun analizleri seçme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Çokdeğişkenli analizlerle ilgili olarak istatistik paket programlarını kullanma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çokdeğişkenli analizlerle ilgili rapor yazabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Çokdeğişkenli analizlere uygun araştırma soruları tasarlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Çokdeğişkenli Analizlere Giriş
3 Veri Temizleme
4 Çoklu Regresyon
5 Kanonik Korelasyon
6 Çokyönlü Frekans Analizi
7 Ara Sınav
8 Covaryans Analizi
9 Çokdeğişkenli Varyans Analizi
10 Temel Bileşenler Analizi
11 Temel Bileşenler Analizi (devam)
12 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş
13 Genel Değerlendirme
14 Final
Resources
Course Notes Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2011). Multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.<br>Green, S.B. & Salkind N. J. (2014). Using SPSS for Windows and Macintosh.Pearson, USA
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6