Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Algi Yönetimi ve Ikna Stratejileri BH 607 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. METİN IŞIK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta temel algı yönetimi ve ikna stratejilerinin öğretilmesidir.
Course Content Algı, Algı Yönetimi, İkna, İkna Stratejileri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İkna stratejilerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Algı yönetimi kavramına eleştirel bir bakış açısı geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Günümüz Dünyasında İkna
3 İknanın Unsurları
4 Kitle İletişim Araçları ve İkna
5 Etik ve İkna
6 Sözlü İletişim ve İkna
7 Sözsüz İletişim ve İkna
8 Algı ve Algı Yönetimi
9 Algı Yönetiminin Unsurları
10 Medya ve Algı Yönetimi I
11 Medya ve Algı Yönetimi II
12 İşyerinde Algı Yönetimi I
13 İşyerinde Algı Yönetimi II
14 İşyerinde Algı Yönetimi II
Resources
Course Notes Charles Larson, (2012) Persuasion: Reception and Responsibility, CENGAGE Learning Custom Publishing
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Final 1 10 10
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6