Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Reklamcilikta Görsel Kültür ve Görsel Dil ILB 611 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ÖZLEM OĞUZHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Reklamlarda kullanlan görsellerin üretim ve tüketim süreçlerini anlamak

Course Content

Bu ders, görüntü ve reklam ilişkisini tarihsel ve ilişkisel boyutlarıyla ele alır.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Görsel kültüre tarihsel bir bakış kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
2 Reklam görsellerini çözümlemeyi öğrenir Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 Kişisel projesi ile reklam ve görüntü ilişkisini tartışır. Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Görsel Kültüre Tarihsel Bir Bakış
2 Kitle İletişim Araçları ve Reklam
3 Yeni Medya ve Reklam
4 Yöndeşmiş Teknolojiler ve Reklam
5 Göstergenin Ekonomi Politiği
6 Görüntüyü Tüketmek
7 Reklamın İdeolojisi
8 Proje Tasarımı ve Sunumları
9 Proje Tasarımı ve Sunumları
10 Proje Tasarımı ve Sunumları
11 Reklam Çözümlemeleri
12 Reklam Çözümlemeleri
13 Reklam ve Etik
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

Heyer, P., Crowley, D. (2010) İletişim Tarihi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Burke, P.,Briggs, A.(2011), Medyanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Hegarty, John (2014) Reklam, İstanbul: Mediacat.
Ürper, Osman (2012). Reklam Fotoğrafçılığı, İstanbul: Say.
Batı, Uğur (2010). Reklamın Dili, İstanbul: Alfa.
Simmel, G. (2010) Modern Kültürde Çatışma. İstanbul: İletişim.
Messaris, P. (1996) Visual Persuation: The Role of Images in Advertising, California: Sage.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Sözlü Sınav 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6