Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Etik ve Toplum ILB 605 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı öğrencilere; medyanın toplumsal fonksiyonlarını yerine getirirken doğabilecek etik sorunları fark edebilme vizyonu ve etik bilinç kazandırmak,İletişim etiğini kavratmak ve saptanan problemlere çözüm önerileri getirebilmelerini sağlamaktır.
Course Content Etik nedir? Medya ve medya etiği, meslek ahlakı ve etik,iletişim etiği, medya ve toplum ilişkisi, mahremiyet- aleniyet, özgürlük ve güvenlik problemi, medyada etik ilkeler ve toplum ilişkisi,(gerçeklik, doğruluk,tarafsızlık, adalet, bağımsızlık, ayrımcılık), sosyal değerler ve medya etiği, medya- siyaset, ekonomi ilişkisi ve etik, toplumsal denetim mekanizmaları ve medya ilişkisi, iletişim mesleklerinde özdenetim yöntemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medya ve medya etiği toplum ilişkisini kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Meslek ahlakını ve iletişim etiğini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Performans Görevi,
3 Medyanın toplumsal kurumlarla olan ilişkisini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Medyanın etkilerini bu etkiye bağlı olarak doğan etik problemleri ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Sosyal değerler ve medya etiği ilişkisini kavrar. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medya ve medya etiği
2 Meslek ahlakı ve etik
3 İletişim etiği
4 Medya ve toplum ilişkisi
5 Mahremiyet- aleniyet
6 Özgürlük ve güvenlik problemi
7 Medyada etik ilkeler ve toplum ilişkisi,(gerçeklik, doğruluk,tarafsızlık, adalet, bağımsızlık, ayrımcılık)
8 Medyada etik ilkeler ve toplum ilişkisi,(gerçeklik, doğruluk,tarafsızlık, adalet, bağımsızlık, ayrımcılık)
9 arasınav
10 Sosyal değerler ve medya etiği
11 Medya- siyaset, ekonomi ilişkisi ve etik
12 Toplumsal denetim mekanizmaları ve medya ilişkisi,
13 İletişim mesleklerinde özdenetim yöntemleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Durkheim, E. (1986). Meslek Ahlâkı. İstanbul: MEB. Yayınları.
Korkmaz Alemdar (1999)Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar.derleme, İstanbul: Afa Yayınları.
Herman, E. S. ve N. Chomsky (1999). Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir, çev. Berfu Akyoldaş vd.,
İstanbul: Minerva Yayınları
Lichtenberg, J., der. (1990). Democracy And The Mass Media. Cambridge: Cambridge University
Press.
Pieper, A. (1999). Etiğe Giriş, çev. Veysel Atayman-Gönül Sezer. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Poole, R. (1993). Ahlâk ve Modernlik, çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Uluç, G. (2003). Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı. İstanbul: Anahtar Kitaplar
Yayınevi.
BERTRAND, Claude J. (2004) Medya Etiği, Başbakanlık BYEGM Yayını,Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek.
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6