Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Vergi Sistemi ve Ekonomik Analizler MHY 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Course Lecturers Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL,
Course Assistants

Arş. Gör. Gonca Güngör Göksu – Arş. Gör. Tunç İnce

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türkiye’de yürürlükte bulunan vergilerin ve Türk vergi sisteminin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak.

Course Content

Türk vergi sisteminin genel yapısı, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili ayrıntılı konular ileri düzeyde ele alınır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Servet üzerinden alınana vergilerin temel unsurlarını ekonomik etkileri açısından değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Harcamalar üzerinden alınana vergilerin temel unsurlarını ekonomik etkileri açısından değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Harcamalar üzerinden alınan vergileri sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Gelir üzerinden alınana vergilerin temel unsurlarını ekonomik etkileri açısından değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türk vergi sistemini çeşitli açılardan sınıflandırır ve ekonomik etkileri bakımından yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Gelir üzerinden alınan vergileri sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Servet üzerinden alınan vergileri sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Vergi Sisteminin Temelleri Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi
2 Vergiden Kaçınma-Çekinme Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi. GÜNAY, Özge(OECD Yaklaşımı Çerçevesinde Vergi
3 Türkiye’de Vergi Denetiminin Analizi Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi. ACAR, İ. Atilla ve M. Emin Merter (2004), "Türkiye’ de 1990 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu", Maliye Dergisi, Sayı:147, Eylül-Aralık.
4 Türkiye’deki Vergi Oralarının İncelenmesi Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi
5 Farklı Ülkelerdeki Vergi Yükünün Karşılaştırılması Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi. GÜNAY, Kerem (2007), "Türkiye´de Vergi Yükü ve Kapasitesi Hesaplaması Üzerine Örnek Bir Çalışma", http://www.vergiportali.com/doc/Vergikapasitesi.pdf.
6 Vergi Kaçakçılığı Cezaları Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi
7 Rasyonel Bir Fert Olarak Vergiden Kaçınmaya Karar Verilmesi Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi. AKTAN, C., D. Dileyici, Ö. Saraç (2003), "Vergilere Karşı Tepkilerin Anatomisi", Vergi Zulüm ve İsyan, Phoenix Yayınevi.
8 Arasınav
9 Türk Vergi Sisteminde Vergi Muafiyeti Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi
10 Vergi Teşvikleri Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi. TEKİN, Ahmet(2006) "Vergi Tesvikleri ve Ekonomik Etkileri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, Aralık.
11 Vergi Boşlukları Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi. ŞEN, Hüseyin (2001), "Globalleşme ve Vergilemedeki Mali Boşluklar", Vergi Dünyası, Yıl:10, Sayı:241, Eylül, S.165-169.
12 Maliyete Katlanma Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi
13 Vergi Yetkililerinin Sorumluluğu Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi
14 Vergi Reformu İçin Öneriler Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi, GÖKBUNAR, A.Rıza (1997) "Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği", Prof. Dr. Nezihe Sönmez´e Armağan, DEÜ, İİBF- Maliye Bölümü.
Resources
Course Notes <p>Edizdoğan, N, &Ccedil;elikkaya A. (2012). Vergilerin Ekonomik Analizi, 2. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa</p>
Course Resources

1. Bilici, N., (2014), Vergi hukuku, Seçkin, Ankara
2. Abdurrahman Akdoğan, Türk vergi Sistemi ve Uygulaması, Ankara 2012
3. Bulutoğlu, Kenan (2010), Türk Vergi Sistemi, Batı Türkeli Yayıncılık, 8. Baskı, İstanbul.
4. Şenyüz D., (2012), Türk Vergi Sistemi, Bursa, Ezgi Kitabevi
5. Aksoy Ş., (1998), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul , Filiz Kitabevi,
6. Pehlivan, Osman (2014), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 -Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 -Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6