Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Icra Hukuku ve Güncel Sorunlari MHY 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FURKAN BEŞEL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Mustafa Balcı
Course Category
Course Objective Vergi ve diğer kamu alacaklarının hangi yasal prosedüre göre tahsil edileceğine ilişkin temel bilgileri ve güncel gelişmelerde kullanabilme yeteneği kazandırmak
Course Content Vergi ve diğer kamu alacaklarının normal tahsil yolları, cebri icra yolları, kamu alacağının korunması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 kamu alacaklarının cebren tahsilini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 İflas yoluyla takip yöntemini belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Kamu alacaklarını ve özel alacakları karılaştırır ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kamu alacaklarının cebri takip sürecini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kamu alacaklarının özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Kamu alacaklarının güvence önlemlerini karşılaştırır ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Kamu alacaklarının ödenmesi ile ilgili kavramları ve süreleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Haciz uygulaması ve paraya çevirme yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 ihtiyati Haciz kavramı ve hukuki boyutu hakkında bilgi veriri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Kamu alacaklarının korunmasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Kamu alacaklarının takibinde iptal davasını açıklar ve gerekçelerini sunar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Kamu alacaklarının tahsilatında e-haciz uygulamasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 kamu alacaklarını diğer koruma yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Kamu alacağının sona erme nedenlerini karşılaştırır ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
15 Kamu alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel alacak- kamu alacağı ayrımı, kamu alacaklarının önemi ve kapsamı
2 Kamu alacaklarının özellikleri
3 Kamu alacaklarını koruyan yollar: Mal bildirimi zorunluluğu, teminat istenmesi
4 Kamu alacaklarının ödenmesi, ödeme sürelerinin uzaması
5 Kamu alacaklarının cebren takibi
6 Kamu alacaklarında borcun sona erme nedenleri
7 Kamu alacaklarının korunmasında diğer yöntemler
8 Kamu alacaklarının cebren tahsil yolları
9 Kamu alacaklarında haciz
10 kamu alacaklarında iflas yoluyla takip
11 İhtiyati haciz ve uygulanışı
12 Kamu alacaklarında ödenmeden yapılmayacak işlemler
13 Kamu alacaklarının takibinde iptal davası
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Adnan Gerçek (2010) , Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ekin Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme
2 -Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme
3 -Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2)
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6