Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Medya ve Öğrenme ADA 256 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT
Course Lecturers Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ders günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlayan sosyal medyanın eğitimde kullanım alanlarının geliştirilmesi, öğrencilerin mevcut ders içeriklerini sosyal medya ile entegre halde kullanabilecek mesleki ve teknik becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Course Content

Ders kapsamında sosyal medyanın tanıtımı yapılarak, eğitimde kullanım alanları ve sosyal medya ile ilgili öğrenme teorileri sunulacaktır. Günümüzde kullanılan sosyal medya araçları tanıtıldıktan sonra bu araçların öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik içerik geliştirmeleri için kullanması sağlanacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal medyayı tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sosyal öğrenme teorilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Sosyal medya türlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Sosyal medya araçlarını eğitsel amaçlarla kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Eğitsel amaçlı kullanılabilecek sosyalmedya türlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal Medya Kavramı, Gelişimi Ve Eğitimle İlişkisi
2 Sosyal Medya Türleri Ve Sosyal Medyanın Yapı Taşları
3 Sosyal Ağlar
4 Sosyal Öğrenme Teorileri
5 Öğrenmenin Biçimleri/ Sosyal Öğrenme
6 E-Öğrenme
7 Sosyal Medya Ve Eğitim Etkileşimi
8 Sosyal Medyanın Temelindeki Öğrenme Yaklaşımları
9 Harmanlanmış Öğrenme
10 Yaşam Boyu Öğrenme - I
11 Yaşam Boyu Öğrenme - II
12 Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme Yaklaşımı
13 Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir Ortaöğretim Deneyimi
14 Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir Myo Deneyimi
Resources
Course Notes
Course Resources

 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5