Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işletmelerde Yönetim ve Girişimcilik ADA 254 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective İşletmelerde yönetim bilincine sahip, işletme türlerini ve yönetim fonksiyonlarını bilen, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, zaman ve kriz yönetimleri ile girişimcilik kavram, içerik ve kültürüne hakim, franchising ve girişimcilikte cinsiyet faktörü hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir.
Course Content İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili genel bilgiler ve temel kavramlar, işletme türleri, işletmenin kuruluş aşamaları, yönetimin fonksiyonları, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, zaman ve kriz yönetimi, girişimcilik ve girişimci kavramları ve içeriği, yeni iş kurma ve mevcut işletmeyi satın alma, franchising (imtiyaz hakkı), girişimcilik ve kültür, girişimcilikte cinsiyet faktörü
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletme Türlerini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Yönetimin Fonksiyonlarını Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Yeni İş Kurma ve Mevcut İşletmeyi Satın Almayı Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Girişimcilik ve Girişimci Kavramları ve İçeriğini Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Finans Yönetimini Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 14. Girişimcilikte Cinsiyet Faktörünü Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Girişimcilik ve Kültürü Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 İşletme ve İşletme Yönetimi ile İlgili Genel Bilgiler ve Temel Kavramları Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Zaman ve Kriz Yönetimini Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 İşletmenin Kuruluş Aşamalarını Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
11 Pazarlama Yönetimini Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
12 Franchisingi (İmtiyaz Hakkı) Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
13 Üretim Yönetimini Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
14 İnsan Kaynakları Yönetimini Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletme ve İşletme Yönetimi İle İlgili Genel Bilgiler ve Temel Kavramlar
2 İşletme Türleri
3 İşletmenin Kuruluş Aşamaları
4 Yönetimin Fonksiyonları
5 Üretim Yönetimi
6 Pazarlama Yönetimi
7 Finans Yönetimi
8 İnsan Kaynakları Yönetimi
9 Zaman ve Kriz Yönetimi
10 Girişimcilik ve Girişimci Kavramları
11 Yeni İş Kurma ve Mevcut İşletmeyi Satın Alma
12 Franchising (İmtiyaz Hakkı)
13 Girişimcilik ve Kültür
14 Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü
Resources
Course Notes “İşletmelerde Yönetim ve Girişimcilik” Adapazarı Meslek Yüksekokulu e-kitabı
Course Resources [1] Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Öğr.Gör.Dr.E. Asuman ATİLLA, Öğr.Gör. Meral BEKTAŞ, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012
[2] Prof.Dr.Ömer DİNÇER, Doç.Dr. Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Alfa Yayınları, 2009
[3] Semra ARIKAN, Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, 2004
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 12 24
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5