Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ISP 204 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
Course Content Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı
2 Hizmet Sözleşmesi
3 Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar
4 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
5 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar
6 Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller
7 Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları
8 Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları
9 Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları
10 Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
11 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları
12 Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
13 İşsizlik Sigortası
14 Bireysel Emeklilik
Resources
Course Notes [1] Ercan Akyiğit, (2007), İş Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları
Course Resources [2] Nuri Çelik (2005), İş Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9 X
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5