Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili II TUR 102 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL
Course Lecturers Prof.Dr. ENGİN YILMAZ, Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL, Öğr.Gör. HÜRDÜNYA ŞAHAN,
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Türkçenin şekil bilgisini kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak, cümlenin ögelerini ve çeşitlerini kavratmak, anlatım bozukluğu yapmadan yazma ve konuşma becerisini kazandırmak, topluluk önünde sunum yapabime becerisini kazandırmak, bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisini kazandırmaktır.
Course Content Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yazacağı akademik tezlerde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Türk dilini tez yazım kuralları çerçevesinde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 İnternet ve bilgisayar terimlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Edebî ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Türkçenin şekil yapısını bilir, imlâ-noktalama işaretlerini yerinde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Kitap okuma alışkanlığını kazanır, günlük gazete ve diğer süreli yayınları takip eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türkçeyi doğru, güzel ve başarılı bir üslupla konuşur, kendini ifade edebilme yeteneği sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olur, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilir, etkili iletişimi kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Çevresinde sık olarak kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığına sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ayraç (parantez), köşeli ayraç.
2 Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Sayıların yazılışı.
3 Şekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Düzeltme işareti.
4 Şekil bilgisi (Çekim ekleri; isimler gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kesme işareti.
5 Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı.
6 Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Tırnak işareti.
7 Cümle (Cümlenin ögeleri; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Üç nokta, eğik çizgi.
8 Cümle (Cümle çeşitleri; Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kısa çizgi, uzun çizgi.
9 Cümle (Cümle çeşitleri, cümle tahlilleri) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Yabancı özel adların yazılışı.
10 Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ünlem işareti.
11 Devam / Ara Sınav
12 Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mastar eklerin yazılışı.
13 Anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması.
14 İnceleme yazıları, anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması.
Resources
Course Notes
Course Resources [1] YAZIM KILAVUZU; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
[2] TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
[3] GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK VE YAZIM KILAVUZU ETKİLEŞİMLİ YOĞUN DİSKİ, TDK Yayınları, Ankara, 2007.
[4] KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep; GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001.
[5] ERGİN, Prof. Dr. Muharrem; TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yay., İstanbul, 1999.
[6] GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.
[7] ÖZKAN, Prof. Dr. Mustafa; YÜKSEK ÖĞRETİMDE TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001.
[8] YAVUZ, Prof. Dr. Kemal; YETİŞ, Prof. Dr. Kâzım; BİRİNCİ, Prof. Dr. Nejat; ÜNİVERSİTE TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON DERSLERİ, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2001.
[9] YAMAN, Doç. Dr. Ertuğrul; Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul, 2007.
[10] UÇAR, İlhan; İLETİŞİM BEDEN DİLİ VE SUNUM TEKNİKLERİ, Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2007.)
[11]ERGÜZEL Mehdi, DİL VE KÜLTÜR ÜZERİNE YAZILAR I, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007.
Week Documents Description size
0 Türk Dili 2 hafta 1 1. hafta 0.25 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 2 0.21 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 3 0.17 MB
0 Türk Dili 2 hafta 4 0.15 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 5 0.17 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 6 0.16 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 7 0.13 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 8 0.14 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 9 0.12 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 10 0.13 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 11 0.29 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 13 0.15 MB
0 Türk Dili 2 Hafta 14 0.26 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 67
Total Workload / 25 (Hours) 2.68
dersAKTSKredisi 2