Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bakim ve Ariza Analizi ADA 214 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. MEHMET ONUR YAĞIR
Course Lecturers Öğr.Gör. MEHMET ONUR YAĞIR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ölçme ve arıza tespit mantığını kavramak, bakım onarım yapabilmek
Course Content Ölçü aletlerini ve test cihazlarını kullanarak arıza tespiti ve bakım
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Arızaları tespit mantığını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Elektrik elemanları tanır, sembollerini bilir ve devre çizimlerini okur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Birim sistemlerini bilir ve birim dönüşümlerini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Korumanın gerekliliğini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Hidrolik - Pnömatik devre elemanlarının arızalarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Elektronik araç - gereçlerin arızalarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Ölçme terim ve kavramlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Elektrikli araç - gereçlerin arızalarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Bakım - onarım ve koruyucu bakımın önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Ölçü cihazlarını tanır ve kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliği ve bakım felsefesi
2 Bakım türleri ve bakımın belgelendirilmesi
3 Elektrik - elektronik devre elemanları ve elektrik motorları
4 Elektronik laboratuar ortamı ve arıza bulmak için temel bilgiler
5 Arıza bulmada uygun cihaz ve aletlerin kullanılması
6 Arıza izolasyonu, arıza tespiti ve arıza bulma prensipleri
7 Analog elektronik malzemeler ve testleri (Direnç ve Türleri,Kondansatör ve Bobin)
8 Analog elektronik malzemeler ve testleri (Diyot, Röle Testleri)
9 Analog elektronik malzemeler ve testleri (Tranzistor, Mosfet, Tristör ve Triyak)
10 Güç kaynaklarında arıza tespiti ve doğrultucu devreler
11 Opamp ve 555 entegre türlerinin testleri
12 Arızalı elektronik malzemenin belirlenmesi
13 Elektrik motorları, şalterler, panolar ve sürücü devreler ve arızaları
14 Hidrolik-Pnömatik elemanlar ve arızaları
Resources
Course Notes [1] Dersin internet sayfası üzerindeki içerikler
Course Resources [2] PASTACI, Halit, "Elektrik ve Elektronik Ölçme", Istanbul, 1996.
[3] GERÇEK, Cihan, "Her Yönüyle Enstrümantasyon ve Ölçme", Era Bilgi Sistemleri Yayınları, 2001.
[4] NACAR, Mahmut, "Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği", 2003.
[5] PARR, E. A.,Endüstriyel Kontrol El Kitabı, Cilt II,MEB Yayınları, 2002
[6] YÜCEL, M. Ergün, Endüstriyel Elektrik, İstanbul, 2002.
[7] ALERIC, Walter, Elektrik Motorlarının Kontrolü, YÖK yayını, Ankara,1993
[8] ÜRGÜPLÜ, Zafer, Elektrobank, Ankara,2008
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7
8
9
10 X
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 5