Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi II ISG 208 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamak.

Course Content

İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri, gürültü-titreşim, termal konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma), aydınlatma, iyonize ve non-iyonize ışınlar, alçak ve yüksek basınç, malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü, Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları, kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması, kanserojen, mutajen ve toksik maddeler, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler, patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizat, asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler, biyolojik etmenlerden doğacak riskler, biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları, sağlık sektöründe çalışanların maruz kalabileceği riskler, işyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri; çalışma ortamı, çalışma süresi, ücret, yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler sendikalaşma, kreş, gündüz bakımevi vb., gebe ve emziren çalışanlar, genç çalışanlar, tacizler, stres, ayrımcılık ve baskı, psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması ve iş psikoloğunun önemi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenlerini tanımlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolünü bilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları sınıflandırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Biyolojik etmenlerden doğacak riskleri tanımlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Psikososyal risk etmenleri açıklama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fiziksel Risk Etmenleri - Gürültü
2 Fiziksel Risk Etmenleri - Titreşim
3 Fiziksel Risk Etmenleri - Termal Konfor
4 Fiziksel Risk Etmenleri - Aydınlatma
5 Fiziksel Risk Etmenleri - Basınç- Radyasyon
6 Kimyasal Risk Etmenleri
7 Kimyasal Risk Etmenleri - Kimyasalların Sınıflandırılması
8 Kimyasal Risk Etmenleri - Kimyasal Faktörler
9 Kimyasal Risk Etmenleri - Kimyasal Depolama ve Etiketleme
10 Kimyasal Risk Etmenleri - Kimyasalların İşaretlenmesi
11 Biyolojik Risk Etmenleri
12 Biyolojik Risk Etmenleri
13 Psiko-Sosyal Risk Etmenleri
14 Psiko-Sosyal Risk Etmenleri
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5