Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi I ISG 203 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri, işyeri bina ve eklentilerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlik riskleri ile bu riskler karşısında alınması gereken önlemler, ağır ve tehlikeli işlerin nasıl belirleneceği ve bu işlerde çalışanlara mahsus düzenlemeler, çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar ve vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması

Course Content

Risk yönetimi ve genel yönetim, tehlike ve risk kavramları, tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler, risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi, risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri, risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı, risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları, risk analizi ve teknikleri, risk değerlendirme uygulamaları, işyerlerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik gerekleri, işyerlerinin yapısı ve alınması gereken önlemler, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği alanında risk grupları (Kadın, Özürlü, Genç, Yaşlı, Göçmen), risk gruplarının sağlık gözetimi ve özel korunma yöntemleri, vardiyalı çalışma ve gece çalışması kavramları, vardiyalı çalışmada muhtemel riskler ve alınması gereken önlemler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Risk yönetimi ve genel yönetim hakkında bilgi sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Tehlike ve risk kavramlarını tanımlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskleri bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Risk değerlendirmesinin temel gerekçelerini açıklayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Risk değerlendirme tekniklerini bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel Yönetim, Risk Yönetimi, Tehlike ve Risk Kavramları
2 Tehlike Kaynakları ve Oluşturdukları Riskler
3 Rsik Değerlendirmesi ve Temel Gerekçeler
4 Risk Değerlendirme Ekibi ve Çalışan Katılımı
5 Risk Değerlendirme Teknikleri
6 Risk Değerlendirme Teknikleri
7 Risk Değerlendirme Teknikleri (Uygulama)
8 Risk Değerlendirme Teknikleri
9 İşle ilişkili Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları (İKİSR) İle ilgili Risk Maruziyet Değerleme Teknikleri,
10 Hata ve Olay Ağacı Analizi
11 İşyeri ve Bina Eklentilerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları
12 İşyerlerininin Fiziki Yapısı İle İlgli Şartlar
13 Çalışanların Eğitimi ve Mesleki Eğitim
14 Çalışma Hayatında Risk Grupları ve Vardiyalı Çalışmalar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5