Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Kazalari ve Meslek Hastaliklari ISG 110 2 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator TABİB DOĞAN ERDOĞDU
Course Lecturers TABİB DOĞAN ERDOĞDU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective
 
İşyerinde hijyen tanımı, ölçüm metotları ve sorumluluklar konusunda, işyerlerinde karşılaşılabilecek iş kazalarının önlenebilmesi ve kayıtların tutulması, işçilerin sağlık gözetimi konusunda iş güvenliği elemanının yapması gerekenleri öğrenmelerini ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Course Content

Kaza ve iş kazası kavramları, iş kazalarının nedenleri ve kayıpları, iş kazalarının sınıflandırılması, iş kazası istatistikleri, kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi, kazanın incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi, sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, meslek hastalığı kavramı, meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri, meslek hastalığı tam yöntemleri, meslek hastalıklarından korunma, meslek hastalığı istatistikleri, iş hijyeni tanımı, iş hijyeni konusunda iş güvenliği uzmanının sorumlulukları, ölçüm ve kontrol yöntemleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Meslek Hastalıklarına Giriş
Resources
Course Notes
Course Resources
1. Doç.Dr.Erhan Deveci, İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Fırat Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD, Ocak 2010, Elazığ
2. Dr. Vahide Bilir, Meslek Hastalıkları, 2004, Türk-iş
3. Resmi Gazete
4. Dr. Rana Güven, Meslek Hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5