Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntemleri ADA 251 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAŞAR KAHRAMAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YAŞAR KAHRAMAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencinin araştırma sürecini tanıması, bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması
Course Content Araştırma sürecini bilmek, araştırma sonucu elde edilen bilgileri yorumlayabilmek, genel ve etik kurallar çerçevesinde araştırmayı raporlandırmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma sürecini tanımak ve tasarlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Nicel ve Nitel Araştırma tekniklerini bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Araştırma Raporunun biçim ve kapsamını bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Veri elde edilebilecek kaynakları tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Araştırma Raporu Yazım Kurallarını bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim ve Bilimle İlgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi
2 Bilimsel araştırma süreci; araştırma konusunun seçimi, araştırmanın sınırlarının belirlenmesi
3 Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi
4 Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı, Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi
5 Veri, Veri Kaynakları, Birincil ve İkincil Veriler
6 Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri
7 Nicel Araştırma Yöntemleri; Verilerin Analize Hazırlanması, Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci
8 Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırmanın Mantığı
9 Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları, Paydaş Analizi, Örnek Olay Yöntemi
10 Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın İçeriğinin Oluşturulması, Yazımda Kullanılması Gereken Üslup
11 Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı
12 Araştırma Raporunun Yazım Kuralları
13 Araştırma Etiği, Bilimsel Etik Kuralları
14 Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamalar
Resources
Course Notes [1] Öğr. gör. Selçuk NAM, Adamyo, e-ders notu
Course Resources [2] Yıldırım, Engin ve Diğerleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Kitabevi, 2001
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 5