Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kalite ve Isg Yönetim Sistemleri ISG 207 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri, uygulama adımlarını bilen ve bunu işletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgi vermek, Öğrencilerin İş sağlığı ve güvenliği alanında yaygın olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelendirme standartları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Course Content

Kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Standart ve Standardizasyon, Kalite Yönetimi Sistemleri, ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800, ISO 9001, ISO 14001, Politika belirleme ve planlama, kontrol ve düzeltici-önleyici faaliyetler, kayıt ve tetkik

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve ilkelerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Planı hazırlar Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Kalite ile ilgili temel tanım ve kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Sürekli İyileştirme (Kaizen) yaklaşımını ve yöntemlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Süreç yönetimi, dökümantasyonu ve iyileştirme yöntemlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini tanımak uygulama şekli ve kapsamını açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Standardizasyon kavramını, standardizasyonun amaçlarını, işlevlerini, faydalarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Takım çalışması ve kalite çemberleri çalışma metotlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı uygulama şekli ve kapsamını açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Toplam Kalite Yönetiminde yapılanma ve yönetim anlayışını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı uygulama şekli ve kapsamını açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Kalite maliyetlerinin önemini, sınıflarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Bilgiler, tanımlar ve kavramlar
2 Kalite Yönetimini Oluşturan Temel Unsurlar ve İlkeler
3 Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri
4 Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri II
5 Standardizasyon kavramını, standardizasyonun amaçları, işlevleri, faydaları
6 Kalite Yönetim Sistemleri
7 Sürekli İyileştirme (KAIZEN) ve Teknikleri
8 TKY Uygulama Adımları
9 Süreç Yönetimi
10 OHSAS 18001
11 OHSAS 18001
12 EFQM Mükemmellik Modeli
13 Verimlilik ve Kalite
14 Kalite Maliyetleri
Resources
Course Notes <p>Adamyo e-kitabı</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 15 15
Final 1 1 1
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5