Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ergonomi ISG 102 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. HAKAN YALÇINER
Course Lecturers Öğr.Gör. HAKAN YALÇINER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramların bilinmesi ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olunması
Course Content Çalışma yaşamı ve ergonomi, iş fizyolojisi ve biyomekanik, antropometri ve çalışma ortamı tasarımı, bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler, güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler, ofis ergonomisi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma,
2 Ergonomik risklerin etkilerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
3 Ergonomiyi ve temel kavramlarım tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ergonomiye Giriş, Temel Bilgiler
2 İnsan Hareketlerinin Sınırları ve Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi
3 İnsan Hareketlerinin Sınırları ve Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi
4 İnsan Vücudunun Kassal Çalışması
5 İnsanların Enerji Gereksinimi ve Dinlenme Sürelerinin Belirlenmesi
6 İnsanların Enerji Gereksinimi ve Dinlenme Sürelerinin Belirlenmesi
7 Ofis Çalışmaları ve Ergonomi
8 Antropometri
9 Ergonomi ve İşgören Verimliliği
10 Mesleki Kas İskelet Hastalıkları, Hastalıklardan Korunma ve Ergonomi
11 Katılımcı Ergonomi
12 İş sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Ergonomi
13 İş sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Ergonomi
14 Duygusal Ergonomi ve Çalışan Performansına Etkisi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4