Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Reanimasyon İAY 215 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL
Course Lecturers Prof.Dr. AKADEMİK PERSONEL, Arş.Gör. ALİ METİN ÜLGEN, SEDAT ERCİYES,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Reanimasyon dersinde; ileri yaşam desteği, mekanik ventilatör kullanma ve takip etme, ileri hava yolu açma teknikleri, şoklanabilir ritimlerin öğrenilmesi ve defibrilatör uygulaması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Monitörizasyon ve çeşitlei, havayolunun açıklığının sağlanması, oksijen uygulaması, aspirasyon teknikleri, ileri hava yolu açma teknikleri, mekanik ventilatörü kullnama, reanimasyon ünitesinde hasta takibi ve transferi, ileri yaşam desteği, şoklanabilir ritimler ve defibrilatör uygulaması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İleri hava yolu açma tekniklerini öğrenir ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Monitözasyonu öğrenir ve hasta takibini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
3 İleri yaşam desteğini uygular ( yenidoğan, çocuk, yetişkin) Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
4 Mekanik ventilatörü kullanır ve hasta takibi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Monitörizasyon ve çeşitleri, monitörize hasta takibi
2 Havayolunun açıklığının sağlanması
3 Aspirasyon teknikleri ve uygulaması
4 Oksijen uygulama endikasyonları ve yöntemleri
5 İleri hava yolu açma teknikleri, entübasyon uygulaması
6 LMA (Larengeal Mask Airway), Krikotirotomi uygulamaları
7 İleri yaşam desteği (yenidoğan, çocuk) uygulama
8 İleri Yaşam desteği (yetişkin) uygulama
9 Şoklanabilir Ritimler
10 Yıl içi Sınavı
11 Defibrilatör uygulaması (Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED), ve normal)
12 Mekanik ventilatör kullanma ve hasta takibi
13 Reanimasyon ünitelerinde hasta takibi ve hasta transferi
14 Vaka çalışması
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Ekşi A, Zoghi M, Çertuğ A."Hastane Öncesi Acil Bakımda Temel ve İleri Yaşam Desteği, ISBN: 9786058443167, Kitapana Yayınevi, 2015

[2] ERC Resusitation Klavuzu, 2015

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak.
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Performans Görevi (Uygulama) 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4