Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ilk Yardim İAY 112 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. YILDIZ ECE
Course Lecturers HEMŞİRE NAİME TAYMAZ, Öğr.Gör. YILDIZ ECE, ÖZNUR TAŞOĞLU, Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL, Öğr.Gör. AYŞE EROĞLU, Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT ATUM, SEDAT ÖZMEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin karşılaşabileceği kaza, yaralanma, hayvan sokması, afet vb durumlarda uygulayabileceği ilkyardım metodlarını kavratmak.
Course Content Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşlar; Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi; Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi; Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları; Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları; Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları; Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama; Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım; Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım; Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb);Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım;Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulamayı kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardımı (epilepsi, diabet koması vb) kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardımı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardımı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Hasta/yaralı taşıma teknikleri ve vücut mekaniğini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşlar
2 Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi
3 Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi
4 Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları
5 Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım
6 Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları
7 Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları
8 Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama
9 Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım
10 Yıl içi Sınavı
11 Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım
12 Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb)
13 Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım
14 Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
Resources
Course Notes [1] Fischer, Stuart; İlk Yardım Kılavuzu, Mikado Yayınları, 2008, İstanbul<br>[2] Tüzün, Macide; Taşkın, Elif; Gülay Ünal, Funda; İlk Yardım, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 2008, Ankara <br>[3] Koçer, Neslihan; İlk Yardım Uygulamaları, Morpa Kültür Yayınları, 2006, İstanbul.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak.
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak.
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak.
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak.
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak.
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak.
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 6 6
Final 1 14 14
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 4