Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ambulans Servis Eğitimi I IAY 107 1 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator HEMŞİRE NAİME TAYMAZ
Course Lecturers HEMŞİRE NAİME TAYMAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Triyaj, kimyasal biyolojik nükleer ve radyoaktif (KBRN) riski ile mücadele etmek, paramedik yetki ve sorumluluklarını öğrenmek, ambulans çeşitlerini, ambulans ekipmanlarının kullanımı, acil sağlık hizmet işleyişi konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Course Content Paramediğin görev ve sorumlulukları, ambulans çeşitleri, acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, ambulans ekipmanları ve kullanımı, Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak, KBRN Olaylarını Değerlendirmek, KBRN Kaza Veya Saldırısında Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Personel Güvenliği ve Sorumluluk Kazanmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Paramediğin yetki ve sorumluluklarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Türkiye de ambulans ve acil sağlık araçları çeşitleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Türkiye’de acil sağlık hizmetleri yapısı ve işleyişini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Sedye ve sabitleyici sistemlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Ambulansa ait tıbbi ekipman ve malzemeleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Olay yeri güvenliği, Kişisel koruyucu ekipmanlar, Müdahale sırasında güvenlik önlemlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 İstasyon çeşitleri ve işleyişini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Kimyasal kaza ve saldırılar, Kimyasal saldırılarda kullanılabilecek ajanlar, Koruyucu önlemler ve dekontaminasyon ve arındırma işlemlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Tehlikeli Maddelerle ilgili olaylarda Personel Güvenliği Koruyucu ekipmanlar maskeler, A,B, C ve D düzeyi korunma giysileri tanımak ve kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Paramediğin yetki ve sorumlulukları.
2 Türkiye de ambulans ve acil sağlık araçları (Hava, deniz, kara ambulansları) çeşitleri.
3 Türkiye’de acil sağlık hizmetleri yapısı.
4 Sedye ve sabitleyici sistemler(ana sedye, scop, vakum, kombinasyon sedye. Sırt tahtası, KED yeleği)uygulaması.
5 Sabitleyiciler(vakum atel, traksiyon ateli, şişme atel, tahta atel, boyunluk, pnömotik anti şok giysisi uygulamaları.
6 Ambulansa ait tıbbi ekipman ve malzemeler.
7 Vaka Çalışması (sabitleyicileri uygulama KED, boyunluk, atel çeşitlerini vb. sedyelerle hasta taşıma merdivende, dar alanda, ambulansa hasta taşıma vb.) uygulamak.
8 Kendi güvenliğini ve Hasta/Yaralı güvenliğini sağlamak. Olay yeri güvenliği (kaza anında, yangında, otobanda, trafik kazasında vb. olaylarda, Kişisel koruyucu ekipmanlar, müdahale sırasında güvenlik önlemleri)
9 Vaka çalışması
10 Yıl içi Sınavı
11 İstasyon çeşitleri ve işleyişi
12 Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) Olaylar (Kimyasal kaza ve saldırılar, Kimyasal saldırılarda kullanılabilecek ajanlar, Koruyucu önlemler ve dekontaminasyon ve arındırma)
13 Tehlikeli Maddelerle ilgili olaylarda Personel Güvenliği (Koruyucu ekipmanlar maskeler, maske filtresi, A,B, C ve D düzeyi korunma giysileri)
14 Birinci ve ikinci değerlendirme
Resources
Course Notes Ambulans Servis Eğitimi I Ders Notları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 12 12
Final 1 4 4
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 5