Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Etkili ve Güzel Konuşma OPT 205 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYLA EREN ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TURAN ÇAKIR, Öğr.Gör. ŞENAY KESİM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Etkili ve güzel konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri öğrenir.
Course Content Cümleler(söz akımı), Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları, Metin okuma çalışmaları, Metinde anlam ayrıklığı, Söz akımında dikkat edilecek noktalar, Anlatım, anlatıma hazırlık, Anlatım alıştırmaları, Üslup, üslup çeşitleri, Açıklık, Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar, İmge, imge ile ilgili alıştırmalar, İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar, Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar, Hareket ve taklit
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cümleler(söz akımı) ve Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Metin okuma çalışmaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Metinde anlam ayrıklığını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Söz akımında dikkat edilecek noktaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Anlatım, anlatıma hazırlık aşamalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Anlatım alıştırmalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Üslup, üslup çeşitleri ve Açıklık nedir? öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 İmge, imge ile ilgili alıştırmalar öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Hareket ve takliti öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cümleler (söz akımı)
2 Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları
3 Metin okuma çalışmaları
4 Metinde anlam ayrıklığı
5 Söz akımında dikkat edilecek noktalar
6 Anlatım, anlatıma hazırlık
7 Anlatım alıştırmaları, Üslup, üslup çeşitleri
8 Açıklık
9 Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar
10 Yıl içi sınavı
11 İmge, imge ile ilgili alıştırmalar
12 İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar
13 Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar
14 Hareket ve taklit
Resources
Course Notes [1] Akbayır, Sıddık; Dil ve Diksiyon, Akçağ Yayınları, 2003, Ankara.
Course Resources [2] Apuhan, Recep; Şükrü; İnsan İlişkilerinde En Etkili Davranışlar, Timaş Yayınları, 2003, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak.
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak.
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak.
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak.
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak.
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4