Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Iii İAY 207 3 2 + 1 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level onlisans
Course Type Compulsory
Course Coordinator Öğr.Gör. YAKUP YİĞİT
Course Lecturers Öğr.Gör. YAKUP YİĞİT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin hasta taşıma, yer değiştirme, nakil etmede temel motorik özelliklerini kullanarak, taşıma tekniklerinden yararlanarak daha az enerji harcayarak devamlı bir şekilde iş yapabilme yeteneğini geliştirmeleri açıklanmaktadır.
Course Content Kas kuvveti, dayanıklılığı ve esnekliğinin geliştirilmesi, Grup/ekip koordinasyon çalışması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fiziksel Uygunluk ile Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişkiyi Anlar ve Önemini Kavrayıp Kullanır. , , , , , , ,
2 Sinir, Kas ve Eklem Koordinasyonunu Geliştirir , , , , , , ,
3 Kas Kuvvetini Arttırır , , , , , , ,
4 Kardiyovasküler Dayanıklılığını Arttırır , , , , , , ,
5 Ekip Çalışmasını Öğrenir , , , , , , ,
6 Grup/Ekip Koordinasyonu Öğrenir , , , , , , ,
7 Hasta Yaralı Taşıma Sırasında Vücut Mekaniğini Doğru Kullanır , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, dersin tanıtımı, amaç ve hedefler
2 Genel Kuvvet Gelişimi, Isınma hareketleri, Vücut ağırlığı ile alıştırmalar
3 Kuvvet Çeşitleri ve Geliştirme Yöntemleri
4 Genel Kuvvet Gelişimi – I Isınma hareketleri, Eşli Alıştırmalar
5 Genel Kuvvet Gelişimi- II Isınma hareketleri, Kuvvet Çalışmaları
6 Genel Kuvvet Gelişimi- III Isınma hareketleri, Dairesel istasyon çalışması, Ağırlık ( Halter ) çalışmaları
7 Genel Kuvvet Gelişimi- IV Isınma hareketleri, Koşu ve basamak çalışması
8 Sürat ve Çabukluk Özelliğinin Kas Sistemi İle İlişkisi
9 Hareket Sistemi, Sinir –Kas Koordinasyonu
10 Yıl içi Sınavı
11 Hareketlilik ve Koordinasyonu Geliştirici Alıştırmalar- I
12 Hareketlilik ve Koordinasyonu Geliştirici Alıştırmalar- II
13 Hareketlilik ve Koordinasyonu Geliştirici Alıştırmalar- III
14 Genel uygulamalar, Isınma hareketleri
Resources
Course Notes [1]Muratlı, S., Kalyoncu, O. ve Şahin, G; Antrenman ve Müsabaka, Atölye Ofset, 3. Baskı, 2011. İstanbul
Course Resources [2] Urartu, Ü; Voleybol Teknik – Taktik – Kondisyon, İnkılap Kitapevi, 3. Baskı, 2006, Ankara
[3]Özer, K; Fiziksel Uygunluk, Nobel Yayın Dağıtım, 2001, Ankara.
[4]Zorba, E; Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk. GSGM Yayınları, 1999, Ankara.
[5] İşler, H; Beden Eğitimi ve Spor Bilgileri El Kitabı, Ofset Matbaa, 1. Baskı, 2001, Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak.
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak.
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak.
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak.
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak.
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Ödev 0
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 99
Total Workload / 25 (Hours) 3.96
dersAKTSKredisi 3