Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari Iii İAY 201 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level onlisans
Course Type Compulsory
Course Coordinator Öğr.Gör. AYŞE EROĞLU
Course Lecturers EGEMEN KÜÇÜK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu programın amacı bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirleyen, durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eden, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi veren, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapan nitelikli tekniker yetiştirmektir.

Course Content

Ders içeriği öğrencilerin acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında tecrübe edinmeleri, meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık sistemini tanır. İş organizasyonu yapabilir. Liderlik yapabilir. , , ,
2 Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) durumlarda acil bakım uygulayabilir. Hasta veya yaralıyı değerlendirebilir. Yaşam desteği sağlayabilir. Acil hastalıklarda acil bakım uygulayabilir. Travmalarda ve çevresel acillerde, afetler de acil bakım , , , , ,
3 Hasta veya yaralıya tedavisini uygulayabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir, naklini sağlayabilir. İnsan vücudunu yapısal ve fonksiyonel olarak değerlendirebilir. Yangınla mücadele edebilir. Suda kurtarma yapabilir. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevresel aciller 1 (Boğulma, donma, sıcak çarpması )
2 Çevresel aciller 2 (Böcek sokmaları)
3 Zehirlenmeler
4 Hastane öncesi kullanılan sıvılar ve ilaçlar
5 EKG nedir? Ekipmanlar ve uygulama
6 Ekg yorumlama
7 Onkolojik hastalıklar tanı ve tedavi yöntemleri, terminal dönem bakımı
8 Kimyasal biyolojik reaktif ve nükleer tehdit durumlarında acil ilkyardım
9 Kardiolojik aciller ve solunum acilleri
10 Yıl içi Sınavı
11 Triaj nedir? Uygulama şekli ve kuralları, Hastanede ve sahada triaj.
12 Multipl travmalı hastaya yaklaşım
13 Enfeksiyon hastalıkları bulaşma yolları ve acilleri
14 Akut abdominal ağrılı hastaya yaklaşım, Hipertansif aciller
Resources
Course Notes <p>[1] &Ouml;zden Mehmet, İlkyardım ve acil bakım, Ayrıntı yayınevi,2014 Ankara<br /> (2) Acil hekimliği sertifika programı Temel eğitim kitabı Sağlık bakanlığı yayın no:692 2009</p>
Course Resources

[3] Tanyer Şengül, Cerrahi hastalıklar, Sistem yanın evi, 2001
[4] Komisyon, İlkyardım ve sağlık bilgisi, Yargı yayınevi sayı 1, 2013 İstanbul
[5] Kocatürk Celalettin, Kurtaran sağlık ve eğitim hizmetleri sayı 1, 2005, Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 7 7
Final 1 10 10
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4