Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Enfeksiyon Hastaliklari İAY 116 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞADİYE BERNA AYKAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ŞADİYE BERNA AYKAN, Öğr.Gör. AYŞE EROĞLU,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarından korunma ve tedavi konusunda sağlık alanında istihdam edilecek sağlık personelinin bilgilendirilmesi

Course Content

Epidemiyolojiye Giriş ve enfeksiyon Hastalıkları, Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu, Bağışıklama (aşılar ve serumlar), Hastane Enfeksiyonları, Enfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri, Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları, Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları, Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Epidemiyolojiye giriş ve infeksiyon hastalıkları nelerdir konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve oluşumu konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Bağışıklama konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Hastane enfeksiyonlarının konusunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 İzolasyon nedir nasıl uygulanır tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar nelerdir,nasıl korunur tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Sindirim yolu ile bulaşan hastalıklar nelerdir,nasıl korunur tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Deri ve Mukoza Yolu ile bulaşan hastalıklar nelerdir nasıl korunulur kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Protozoonların neden olduğu hastalıklar nelerdir nasıl korunur öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Helmintlerin neden olduğu hastalıklar nelerdir nasıl korunur öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
11 Artropodların neden olduğu hastalıklar nelerdir nasıl korunur öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
12 Hastane infeksiyonları kontrol komitesinin görevleri ve eğitim programlarının günümüz şartlarında öğrenilerek değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Epidemiyolojiye Giriş ve enfeksiyon Hastalıkları
2 Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu
3 Bağışıklama
4 Bağışıklama
5 Hastane Enfeksiyonları
6 Enfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri
7 Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
8 Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
9 Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
10 Yıl içi Sınavı
11 Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
12 Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
13 Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
14 Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji ( Ed; Prof.Dr Kaya Kılıçturgay )
[2] İmmünolojiye Giriş ( Ed; Prof Dr Kaya Kılıçturgay )
[3] Tıbbi Parazitoloji ( Prof Dr Enver Tali Çetin Prof Dr Özdem Anğ Prof -Dr Kurtuluş Töreci İstanbul Üni.Tıp Fak yayınları )
[4]Klinik Mikrobiyolojik Tanı ( Pof Dr Hakkı Bilgehan )
[5] Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi (Prof Dr Ekrem Kadri Unat İstanbul Üni. Tıp Fak yayınları )
[6] Hastane İnfeksiyonları (Akalın H.E. Kanra G) 1.Baskı 1993 Ankara Güneş Kitabevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 6 6
Final 1 14 14
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 4