Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işaret Dili CGP 211 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ÖZLEM ASLAN BAĞCI
Course Lecturers Öğr.Gör. ÖZLEM ASLAN BAĞCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili´nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır.

Course Content

İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk işaret dilini tanımlar ve kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 İşaret dilini kullanarak iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri İşitme Engelli Bireyle ile iletişim kurmada uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşitme engeli nedir? İşitme engellilik nedir? İşitme engellilerin özellikleri
2 Kulağın yapısı ve işitmenin nasıl geçekleştiği
3 İşitme engellilerin gelişim özellikleri ve dil gelişim aşamaları
4 İşitme engelliler için alternatif iletişim yöntemleri
5 Parmak Alfabesi hakkında genel bilgi
6 Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi
7 Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi
8 Temel cümle yapıları
9 Temel cümle yapıları
10 YIL İÇİ SINAV
11 Temel cümle yapıları
12 Temel cümle yapıları
13 Olumsuz cümleler
14 Evet-hayır soruları
Resources
Course Notes <p> 1.Dikyuva, H., Zeshan, U. (2008). T&uuml;rk İşaret Dili &ndash; Birinci Seviye . Nijmegen: İshara Press.</p>
Course Resources

1.Türkiye İşitme Engelliler Spor Fedarasyonu- İşaret Dili Komisyonu (2012). Türk İşaret Dili ve Uluslar arası İşaret Dili Eğitim Materyali. Ankara: Ata Basımevi.
2.Türkiye İşitme Engelliler Spor Fedarasyonu- İşaret Dili Komisyonu (2012). Türk İşaret Dili ve Uluslar arası İşaret Dili Sözlüğü. Ankara: Ata Basımevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Sözlü Sınav 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 5 10
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4