Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turizm Hukuku HUK 480 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FERHAT USLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Turizm Hukuku´na Giriş, kaynaklar Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
2 Turizm teşkilatı, seyahat hakkı Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
3 Av, yat ve inanç turizmi ile ilgili mevzuat Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
4 Spor turizmi ve termal turizm Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
5 Turizm yatırımlarının yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik hukuksal düzenlemeler Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
6 Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi, belgeli turizm işletmelerinde yabancı personel ve sanatkarların çalıştırılması Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
7 Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin belirlenmesi, turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanması Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
8 Çevre ve turizm Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
9 Ara sınav
10 Turizm işletmeciliği ile ilgili hukuki düzenlemeler Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
11 Milletlerararası otel kuralları Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
12 Turizmde tüketici hakları Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
13 Turizm ve Pasaport Kanunu Aşağıda belirtilen kaynak veya kaynakların ilgili bölümlerinin okunması.
14 Uygulama
Resources
Course Notes <p>Ferhat USLU; &quot;Turizm Hukuku Dersleri&quot; ,Sayfa Sayısı: XV + 495, Adalet Yayınevi, Ankara, ISBN:, 978-605-3000-389, Ekim, 2016 ,<br /> http://www.adaletyayinevi.com/yynadlt/ktpdty.asp?kid=8028</p>
Course Resources

Ferhat USLU; "Turizm Hukuku Dersleri" ,Sayfa Sayısı: XV + 495, Adalet Yayınevi, Ankara, ISBN:, 978-605-3000-389, Ekim, 2016 ,
http://www.adaletyayinevi.com/yynadlt/ktpdty.asp?kid=8028

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 200
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 200
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 51
Total Workload / 25 (Hours) 2.04
dersAKTSKredisi 5