Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasi Tarih HUK 259 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dersin amacı, tarihin başlangıcından itibaren elde edilen bulgular ve önemli siyasal olaylar ışığında bir dünya tarihi perspektifi sunmaktır.

Course Content

Dersin içeriği, tarihsel anlamda ortaya çıkan ilk bulgulardan başlayarak günümüze kadar insanın yaşadığı gelişim sürecini izlemektir. Avcı-göçebe insan topluluklarından tarımın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ilk yerleşim yerlerine, yerleşim yerlerinin ticarete başlamasıyla ortaya çıkan ilk siyasi iktidarlara ve imparatorluklara ve daha sonrasında coğrafi keşifler ile birlikte büyüyen ve küreselleşme ile daralan dünyanın tarihi siyasal olaylar merkeze alınarak incelenecektir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siyasi Tarih ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Siyasi Tarih ile ilgili güncel yayınları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Siyasi olaylar ile ilgili yorum yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Siyasi Tarih ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Güncel siyasi ve uluslar arası olayları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Siyasi Tarih Nedir? Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
2 Avcı-Toplayıcı Yaşam ve İlk Tarım Uygarlıkları Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
3 Antik Yunan Uygarlığı Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
4 İslam Dünyasının Üstünlük Dönemi (600-1000) Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
5 Osmanlı İmparatorluğu'nun Üstünlük Dönemi Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
6 Avrupa'da Ortaçağ ve Sonrasında Avrupa'nın Yükselişi Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
7 Coğrafi Keşifler ve Burjuva Sınıfının Ortaya Çıkışı Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
8 Arasınav Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
9 Amerikan Devrimi, Ortaya Çıkışı ve Sonuçları Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
10 Fransız Devrimi, Ortaya Çıkışı ve Sonuçları Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
11 Sanayi Devrimi ve Sömürgecilik Faaliyetleri Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
12 Birinci Dünya Savaşına Giden Süreç ve Savaş Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
13 Türk Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Lozan Barış Antlaşması Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
14 İkinci Dünya Savaşı Süreci ve Sonuçları Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
Resources
Course Notes <p> Oral Sander, İlk&ccedil;ağlardan G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze Siyasi Tarih, Ankara 2003</p> <p> Leo Huberman, Feodal Toplumdan 20. Y&uuml;zyıla, İletişim Yayınları</p> <p> Jared Diamond, T&uuml;fek, Mikrop, &Ccedil;elik, T&uuml;bitak Yayınları</p> <p> &nbsp;</p>
Course Resources

Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003

Leo Huberman, Feodal Toplumdan 20. Yüzyıla, İletişim Yayınları

Jared Diamond, Tüfek, Mikrop, Çelik, Tübitak Yayınları

 
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Final 1 5 5
Total Workload 52
Total Workload / 25 (Hours) 2.08
dersAKTSKredisi 2