Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Hukuk HUK 460 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DENİZ DEFNE KIRLI AYDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Nazlı ALBAYRAK CEYLAN

Course Category
Course Objective

Öğrencinin karşılaştırmalı hukukunun genel esaslarına hakim olması, yabancı hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasının ve hukuki sorun ve çözümlere ilişkin farklı bakış açıları kazanmasının sağlanması.

Course Content

Karşılaştırmalı hukuk dersi, karşılaştırmalı hukuk metodolojisinin ve farklı ulusal hukuk sistemlerinin anlaşılmasıüzerinedir. Dersin içeriğini, karşılaştırmalı hukukun amaç ve işlevi,  karşılaştırmalı hukukun tarihçesi ve ülkemizdeki gelişimi, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, karşılaştırmalı hukuk bakımından kullanılan metodoloji, hukuk çevreleri ayrımı bakımından dikkate alınan faktörler, Kara Avrupası Hukuk Sistemi, Anglo-Amerikan Hukuk Sistemi ve  İskandinav Hukuk Sisteminin genel olarak incelenmesi oluşturmaktadır

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karşılaştırmalı hukuka ait metodolojiyi tanımlar ve açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Karşılaştırmalı hukukun tarihçesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Karşılaştırmalı hukuk ile bağlantılı temel kavramları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Karşılaştırmalı hukukun amaç ve işlevini tanımlar ve açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Hukukun birleştirilmesi ile karşılaştırmalı hukuk arasındaki etkileşimi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Hukuk çevrelerini tanımlar ve açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Günümüz hukuk çevrelerine ait ayrımlar bakımından farklı ülke örneklerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Karşılaştırmalı hukuk kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Karşılaştırmalı hukuk ile diğer hukuk dalları arasındaki ilişkiyi yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Karşılaştırmalı hukuk ile diğer hukuk dalları arasındaki ilişkiyi yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karşılaştırmalı hukuk kavramı, diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 29-41.
2 Karşılaştırmalı hukukun amacı ve işlevi. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 41-66.
3 Karşılaştırmalı hukukun metodu. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 67-84.
4 Karşılaştırmalı hukukun tarihçesi. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 85-98.
5 Türk hukuku bakımından karşılaştırmalı hukukun tarihçesi ve gelişimi. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 99-105.
6 Dünya hukuk çevreleri, hukuk çevreleri bakımından benimsenen ayrımlar. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 105-118.
7 Latin hukuk çevresi; Fransız hukuku. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 119-148.
8 Fransız medeni hukukunun Etkili Olduğu Ülkeler; İtalya hukuku İspanya hukuku, Portekiz hukuku, Hollanda hukuku. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 149-188.
9 Ara sınav Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 29-188.
10 Alman hukuk çevresi: Alman hukuku. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 189-215
11 Alman hukuk çevresi: Avusturya hukuku, İsviçre hukuku. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 216-252.
12 Anglo-Amerikan hukuk çevresi; İngiliz hukuku. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 253-286.
13 Anglo-Amerikan hukuk çevresi; Amerikan hukuku. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 287-302.
14 İskandinav hukuk çevresi; İsveç hukuku, Danimarka hukuku, Norveç hukuku, Finlandiya hukuku, İzlanda hukuku. Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003, s. 303-317.
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara, 2003

2- Ergun Özsunay, Karşılaştırmalı Hukuka Giriş, İstanbul, 1976.

3- K. Zweigert/ H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Oxford University Press, 1998.

4- Özsunay, E . (2011). KARŞILAŞTIRMALI HUKUKUN GÖREVLERİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 41 (3-4), 259-291. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/9105/113930

5-Oğuz, A . (2011). HUKUKUN BAĞIMSIZ BİR ALANI OLARAK KARŞILAŞTIRMALI HUKUKUN KONUSU VE METODU. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 22 (2), 451-508. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iumhmohb/issue/9369/117312

6- Özsunay, E . (2011). BATI AVRUPADA KARŞILAŞTIRMALI HUKUKUN BAŞLANGIÇTAN XIX. YÜZYILA KADARKİ GELİŞİMİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 41 (1-2), 223-234. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/9102/113815

7- Basedow, J . (). COMPARATIVE LAW AND ITS CLIENTS. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74 (2), 879-918. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhfm/issue/28495/304081

8- Raymond Youngs (2014) English, French and German Comparative Law, Routledge.

9- Mathias Reimann, Rainhard Zimmerman (2008) The Oxford Handbook of Comparative Law.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5