Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi HUK 206 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator OSMAN VAHDET İŞSEVENLER
Course Lecturers OSMAN VAHDET İŞSEVENLER,
Course Assistants

Arş. Gör. Harun Yılmaz

Course Category
Course Objective

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukuk sosyolojisine giriş yapmalarını ve hukuk sosyolojisinin temel uğraş alanlarını edinerek, hukuka sosyolojik bakışı yakalamaları açısından donanımlarını sağlamak

Course Content

Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisine Giriş, Tarihsel Açılım; Hukukun Sosyolojik Ele Alınış Biçimleri, Hukukun Fonksiyonlarının Hukuk Sosyolojisi İle İlişkilendirilmesi, Hukukun İşlevi, Sosyal Yapı Olarak Hukuk; Pratik Hukuk Sosyolojisi ve Örnekleri, Uyma Davranışı, İdeoloji.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk sosyolojisinde metod meselesini tartışmış olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, Hukuk İlminde Sosyolojik İsyanı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, Aristo ve İbn-i Haldun´un görüşlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk ilmi ile hukuk sosyolojisinin nevi farkını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Hukuku, sosyal bir olgu olarak ve diğer sosyal dinamiklerle ilişkileri içerisinde bilimsel ve analitik bir incelemeye tabi tutar, bu konuda analitik düşünce geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk sosyolojisine ihtiyaç olup olmadığını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk sosyolojisinin bölümlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, Montesquıeu´nun görüşlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk sosyolojisinin tarifi hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk sosyolojisinin konusunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Farklı Hukuk Sosyolojisi akımlarıyla tanışılır ve öğrenci bu akımları değerlendirerek sosyolojik muhakeme kabiliyeti kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk sosyolojisinin bilimler arasındaki yeri hakkında farkındalık kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, sosyolojik tepkilerin yetersizliği hakkında bilgi sahibi olur. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
15 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, sosyal düşünce tarihinde hukuk sosyolojisi problemlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hukuk Sosyolojisine İhtiyaç Var mıdır? Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 3-29
2 Hukuk İkliminde Sosyolojik İsyan Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 29-77
3 Sosyolojik Tepkilerin Yetersizliği Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 90-96
4 Hukuk İlmi ile Hukuk Sosyolojisinin Nevi Farkı Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 90-96
5 Hukuk Sosyolojisinde Yeni Çalışmalar Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 108-115
6 Hukuk Sosyolojisinin İlimler Arasında Yeri Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 117-122
7 Hukuk Sosyolojisinin Tarifi Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 165-186
8 Hukuk Sosyolojisinin Konusu Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 172-203
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Hukuk Sosyolojisinde Metod Meselesi Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 253-291
11 Sosyal Düşünce Tarihinde Hukuk Sosyolojisi Problemleri Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 293-299
12 Hukuk Sosyolojisinin Uzak Habercileri:Aristo, İbn-i Haldun Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 299-346
13 Hukuk Sosyolojisinin Yakın Habercileri: Montesquıeu, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi sf. 350-374
14 Genel Değerlendirme Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi - Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Hukuk Sosyolojisi
Resources
Course Notes <p> Prof. Dr. Hamide Top&ccedil;uoğlu, Hukuk Sosyolojisi (Birinci Cilt-1969)</p>
Course Resources

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi-2014

Week Documents Description size
0 Doğal Hak ve Tarih 0.09 MB
0 Doğal Hak ve Tarih 0.09 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 154
Total Workload / 25 (Hours) 6.16
dersAKTSKredisi 5